Strona główna /
Wydarzenia / Skąd biorą się podwyżki za wywóz odpadów
07.01.2021

Skąd biorą się podwyżki za wywóz odpadów

Od stycznia br. stawka za wywóz odpadów komunalnych w Mysłowicach wynosi 31,80 zł za mieszkańca. Wzrost tej opłaty jest niezależny od Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice, prezydenta Miasta Mysłowice czy radnych Rady Miasta Mysłowice.

Miasto musi dostosować się do odgórnych przepisów prawa oraz uiszczać wszelkie opłaty związane z odbiorem odpadów.

Główną przyczyną zwiększenia stawki jest drastyczny wzrost wysokości opłaty środowiskowej, jaką gminy muszą odprowadzać na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. Do końca 2017 roku stawka wynosiła 120,76 zł za tonę odpadów, w roku 2018 wzrosła do 140 zł za tonę, a w 2019 aż do 170 zł za tonę. W roku 2020 stawka ta wynosi już 270 zł za tonę.

Podwyżkę powodują również: wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów, które stanowią ponad 60% wszystkich kosztów, gdzie ilości odpadów odbieranych od mieszkańców rosną systematycznie, wzrost płacy minimalnej czy wzrost kosztów transportu.

Warto również podkreślić, że zgodnie z nowymi przepisami prawa segregacja jest obowiązkowa dla wszystkich mieszkańców. Wyrzucanie niesegregowanych odpadów skutkuje koniecznością podwyższenia opłat, gdyż w przypadku nieosiągnięcia przez miasto odpowiedniego poziomu recyklingu i odzysku nakładana jest kara, a jej wysokość może wynieś nawet 2 miliony złotych.

Obecnie trwają wzmożone kontrole prowadzone przez Straż Miejską przestrzegania obowiązku segregacji. Pamiętajmy, że w zabudowie wielorodzinnej panuje zasada zbiorowej odpowiedzialności i w przypadku, gdy część osób nie segreguje, to wszyscy mogą być obciążeni wyższą opłatą.

Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś ignoruje obowiązek segregacji lub podrzuca swoje śmieci do naszych śmietników. Często są to przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć wysokich rachunków. Całodobowo taką informację można zgłosić do Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nr 32 316 00 40 lub Straży Miejskiej 32 222 21 64.