Strona główna /
Wydarzenia / Nie ma zgody na odpady w Mysłowicach
17.05.2024

Nie ma zgody na odpady w Mysłowicach

Od czasu objęcia Prezydentury przez Dariusza Wójtowicza nie wydano żadnego nowego zezwolenia na zbieranie odpadów niebezpiecznych na terenie naszego miasta, co więcej cofnięto wydane przez poprzednie władze decyzje, które pozwalałby na prowadzenie tego rodzaju działalności, a które mogłyby stwarzać zagrożenie dla środowiska.

Zintensyfikowane zostały działania kontrolne przedsiębiorców, którzy zajmują się gospodarką odpadami jak również miejsc, co do których istnieje podejrzenie prowadzenia nielegalnej działalności.  

Wzmożone kontrole pracowników Wydziału Ochrony Środowiska jak również Straży Miejskiej oraz ścisła współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach mają charakter działań prewencyjnych, tak by zminimalizować ryzyko nielegalnego porzucania odpadów na terenie naszego miasta. 

W roku 2021 ujawniono porzucone odpady na terenie zamkniętej hali przy ul. Robotniczej 13. Odpady niebezpieczne zmagazynowane zostały nielegalnie to jest bez żadnej zgody Prezydenta Miasta, a nawet bez wiedzy właściciela nieruchomości – nie tak jak w 2018, kiedy to zgodę na zbieranie odpadów niebezpiecznych przy ul. Brzezińskiej  wyraził z upoważnienia Prezydenta ówczesny naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Jeszcze w 2021 r. wydano decyzję nakazującą usunięcie odpadów z hali. Obecnie trwa postępowanie egzekucyjne w tej sprawie. 

W nawiązaniu do ostatnio nasilonych pożarów miejsc magazynowania odpadów (w Warszawie, w Miliczu, w Siemianowicach Śląskich), zwrócono się do Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej w Mysłowicach  z prośbą o zwiększenie liczby patroli w rejonie ulicy Robotniczej 13, celem ewentualnie jak najwcześniejszego wykrycia zarzewia pożaru lub stwierdzenia obecności osób postronnych zachowujących się w sposób podejrzany. Kolejny raz zwrócono się o podjęcie działań do Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach. 

W związku z pożarem w Siemianowicach Śląskich zwrócono się do WIOŚ w Katowicach z prośbą o udostępnienie wyników  badań próbek wody z rzeki Brynicy i Przemszy.

źródło: UM Mysłowice