Strona główna /
Wydarzenia / Bezpieczna Mikołowska!
02.08.2021

Bezpieczna Mikołowska!

Mysłowice otrzymały dofinansowanie na zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Mikołowskiej. Całkowita wartość zadania to kwota 90 762,00 zł, z czego 68 673,60 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji inwestycji to październik 2021 r. – luty 2022 r.

– Zakres zadania przewiduje m.in. korektę geometrii jezdni, budowę azylu dla pieszych na wyspie kanalizującej ruch pojazdów dla przeciwnych kierunków ruchu, oznakowanie poziome chemoutwardzalne, poprawę istniejącego oświetlenia ulicznego mającego wpływ na widoczność na przejściu dla pieszych poprzez wymianę oprawy oświetleniowej.
– Na przedmiotowym przejściu zlokalizowanym na ul. Mikołowskiej bardzo często dochodzi do zdarzeń drogowych z udziałem pieszych, dlatego też tak istotne jest, aby zmniejszyć ich ilość i zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców Miasta. Realizacja przedmiotowego zadania podniesie standard drogi oraz poprawi bezpieczeństwo pieszych korzystających z tego przejścia.

Źródło: Mysłowice – profil oficjalny