Strona główna /
Kupię / Sprzedam / Praca / MPWiK poszukuje pracownika!
06.04.2023

MPWiK poszukuje pracownika!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Mysłowicach poszukuje pracownika Działu Ochrony Środowiska!
Zadania:
• prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie miasta;
• prowadzenie kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta;
• realizacją zadań związanych z gospodarką odpadami wytwarzanymi w wyniku działalności przedsiębiorstwa
• sporządzanie wniosków z zakresu ochrony środowiska m. in.: wniosków o wydanie o zezwoleń regulujących gospodarkę odpadami, operatów wodno prawnych itp.
• wprowadzanie danych do KOBIZE i bazy BDO,
• naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
• prowadzenie ewidencji związanej z ochroną środowiska,
• prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymaganej przepisami ochrony środowiska
• udział w kontrolach
• kontakt z urzędami i innymi instytucjami,
• aktywna komunikacja z kontrahentami Przedsiębiorstwa
• realizacja działań w zakresie edukacji ekologicznej (udział w ciekawych projektach)
Mile widziane:
• umiejętność obsługi social mediów
• umiejętność kreatywnego tworzenia treści, w tym zdjęć, materiałów video i relacji w zakresie edukacji ekologicznej
• kreatywność i zmysł graficzny
Oferują:
• umowę o pracę na pełen etat
• szansę rozwoju zawodowego
• niezbędne narzędzia pracy i szkolenia
• dodatkowe wsparcie socjalne w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• pożyczki w ramach Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej
Wymagania:
• wykształcenie wyższe kierunkowe – ochrona środowiska lub pokrewne
• znajomość Prawa Ochrony Środowiska, Prawa wodnego, Ustawy o odpadach, Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków
• znajomość pakietu MS Office
• prawo jazdy kat. B
• dobra organizacja pracy, sprawna komunikacja interpersonalna
CV należy wysłać do Sekretariatu Spółki na adres e-mail: mpwik@mpwikmyslowice.pl do dnia 5 maja 2023r.