Strona główna /
Interwencje / Podsumowanie dwóch dni akcji „Bezpieczny pieszy”
24.01.2023

Podsumowanie dwóch dni akcji „Bezpieczny pieszy”

W dniach 12 i 17 stycznia mysłowicka drogówka prowadziła działania pn. „Bezpieczny Pieszy". Celem akcji była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W trakcie dwóch dni akcji mundurowi ujawnili w sumie aż 95 wykroczeń.

Policyjna akcja prowadzona była 12 i 17 stycznia, a jej celem była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jakimi są piesi oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. W ramach akcji mundurowi obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne.

Mundurowi prowadzili  również działania profilaktyczne skierowane do pieszych, rozdając odblaskowe torby oraz opaski, by poprawić ich bezpieczeństwo po zmroku.

W trakcie działań mundurowi ujawnili w sumie 90 wykroczeń popełnionych przez kierujących względem niechronionych uczestników ruchu drogowego i 5 popełnionych przez pieszych. Najczęstszym wykroczeniem było przekraczanie prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Policjanci w trakcie działań nałożyli 76 mandatów karnych na kierujących i 5 na pieszego. W 7 przypadkach o winie kierujących będzie rozstrzygać sąd. 7 wykroczeń zakończyło się pouczeniem.

Przypominamy, że zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od 01.01.2022 r.:

– Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

– Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

– Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.