Strona główna /
Interwencje / Podsumowanie akcji „Bezpieczny Pieszy”
28.07.2022

Podsumowanie akcji „Bezpieczny Pieszy”

Mysłowicka drogówka po raz kolejny przeprowadziła działania pn. "Bezpieczny Pieszy". Również i tym razem mysłowiccy policjanci wspierani byli przez Ruchome Stanowisko Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Mundurowi odnotowali w sumie 38 wykroczeń

Policyjne działania prowadzone były 26 lipca br., a ich celem była przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz podniesienie ich świadomości w zakresie zagrożeń na drodze. Mundurowi obserwowali skrzyżowania, przejścia dla pieszych i główne ciągi komunikacyjne. Wykorzystując możliwości Ruchomego Stanowiska Dowodzenia z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, nagrywali niebezpieczne zachowania kierujących względem pieszych.

W trakcie działań mundurowi odnotowali w sumie 38 wykroczeń popełnionych przez kierujących i 1 popełnione przez pieszego. Najczęstszym naruszeniem było przekroczenie prędkości oraz wyprzedzanie w rejonie przejść dla pieszych. Policjanci nałożyli 30 mandatów karnych na kierujących oraz 1 na pieszego, który przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu.

Zgodnie z nowym taryfikatorem, który obowiązuje od początku roku:

– Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

– Za wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem grozi mandat karny w wysokości 1500 zł.

– Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu określonego znakiem drogowym grozi mandat karny w wysokości 1000 zł.

Źródło: myslowice.policja.gov.pl