Strona główna /
Interwencje / Dodatkowe patrole policji
25.04.2023

Dodatkowe patrole policji

W ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach z Urzędem Miasta Mysłowice od kwietnia na ulicach naszego miasta pojawiły się dodatkowe patrole w godzinach najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami.

W ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach z Urzędem Miasta Mysłowice od kwietnia 2023 na ulicach naszego miasta pojawiły się dodatkowe patrole w godzinach najbardziej zagrożonych przestępczością i wykroczeniami. Służby patrolowe realizowane są w celu zwiększenia bezpieczeństwa w naszym mieście. W ramach dodatkowych służb policjanci będą zwracać szczególną uwagę na miejsca najbardziej zagrożone ustalone na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa oraz krajowej mapy bezpieczeństwa.

Policjanci przypominają !

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę.

Obywatele najczęściej zgłaszają zagrożenia, które są najbardziej uciążliwe w ich miejscu zamieszkania. Są to m.in.: nieprawidłowe parkowanie, przekraczanie dozwolonej prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, niewłaściwa infrastruktura drogowa, używanie środków odurzających czy zła organizacja ruchu drogowego. Policjanci po potwierdzeniu zgłoszenia, realnie pomagają w rozwiązaniu problemu. Na przykład w sytuacji stwierdzenia złej organizacji ruchu, która zagraża bezpieczeństwu występują do zarządcy drogi o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.W tego typu przypadkach należy korzystać z numeru alarmowego 112.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.