Strona główna /
Wydarzenia / Trzy lata kadencji – bilans zysków i strat
04.11.2021

Trzy lata kadencji – bilans zysków i strat

4 listopada minął trzeci rok od dnia wyboru Dariusza Wójtowicza na urząd Prezydenta Mysłowic. W drugiej turze wyborów kandydat niezależny pokonał przedstawiciela Koalicji Obywatelskiej stosunkiem głosów: 15 414 do 13 046. Spróbujemy podsumować trzy lata pracy nowego włodarza, dostrzec jego sukcesy i niepowodzenia.

Gdy Dariusz Wójtowicz obejmował urząd 22 listopada 2018 roku, mieszkańcy wiązali sobie wielkie nadzieje z jego prezydenturą. Mysłowiczanie zdawali sobie sprawę, że miejski skarbiec od lat świeci pustkami, więc nie liczyli na wyjątkowy bum inwestycyjny. Pokładali jednak nadzieję w tym, że w końcu zostaną wycięte w pień stare układy towarzyskie i rodzinne, które zżerały jak nowotwór nasze miasto. Chcieli, aby w Mysłowicach był oddany gospodarz, za którego nie trzeba się wstydzić.

Po ogłoszeniu wyników wyborów, lokalni politycy Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości dawali Wójtowiczowi rok, góra dwa lata urzędowania, zakończone referendum i odwołaniem, bądź wprowadzeniem komisarza z powodu braku płynności finansowej. A wiedzieli co mówią, bo sami byli umoczeni w gospodarczy upadek miasta. Jeszcze przed zaprzysiężeniem na Urząd Prezydenta lokalny Poseł PO Wojciech Król z pogardą wypowiadał się o Wójtowiczu, życząc mu szybkiego upadku.

Pierwsze miesiące to bezkompromisowa nagonka i widmo finansowej zapaści
Wójtowicz od pierwszego dnia swojej prezydentury miał przeciwko sobie Radę Miasta, blokującą niemal wszystkie zaplanowane zmiany. W budżecie nie było pieniędzy na podstawowe wydatki tj. wynagrodzenia, opłaty za media czy zakup usług. Dziura budżetowa o wartości 20 mln złotych skutecznie postawiła pod ścianą administrację samorządową.

Jakby tego było mało na Brzezince wybuchł skandal związany z porzuconymi odpadami niebezpiecznymi, na których wywóz i utylizację miasto potrzebowało niemal 94 miliony złotych. W Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej panował organizacyjny chaos, a nad spółką wodociągową wisiało widmo bankructwa z powodu długów o wartości niemal 200 milionów złotych wraz z odsetkami. Kierownicze stanowiska w Urzędzie i jednostkach podległych niemal w komplecie piastowała stara nieudolna organizacyjnie ekipa, odpowiedzialna m.in. za finansowy i gospodarczy upadek Mysłowic. Wymiana skompromitowanej kadry bez większości w Radzie graniczyła z cudem… a do tego, po roku politycznego i medialnego hejtu do miasta zawitał COVID!

Po pierwszych miesiącach urzędowania Prezydent Wójtowicz sprawiał wrażenie człowieka skrajnie przemęczonego. Praca po 12 i więcej godzin, brak snu i ciągłe ataki radnych, dziennikarzy czy zwalnianych urzędników zrobiły swoje. Prezydent popełnił kilka kluczowych błędów, m.in. kadrowych, które na szczęście szybko naprawił.

Pierwsze miesiące dla Prezydenta Wójtowicza, to ciężka walka na wielu frontach, na szczęście zakończona widocznymi gołym okiem sukcesami. Pozbycie się z samorządowej administracji skompromitowanych naczelników, kierowników, prezesów i dyrektorów zaczęło przynosić efekty. Stary układ zaczął się sypać jak domek z kart.

Stare układy w Radzie
Od pierwszych dni Prezydenta wspierała tylko czwórka radnych klubu Wspólnie dla Mysłowic – Andrzej Dombek, Agnieszka Harmata, Adrian Panasiuk i Piotr Styczeń oraz dwóch radnych Prawa i Sprawiedliwości – Mariusz Wielkopolan i Artur Bula. Wydawałoby się, że to za mało w 23 osobowej Radzie, aby cokolwiek zmienić w Mysłowicach, rozpocząć inwestycje czy uporządkować relacje Urzędu z miejskimi jednostkami. Ale upór i determinacja sprawiły, że w niespełna trzy lata do naszego miasta dotarły rządowe oraz unijne dotacje o łącznej wartości przekraczającej 200 MILIONÓW złotych.

Pieniędzy na nowe inwestycje można było pozyskać dużo więcej, gdyby pozostali radni również chcieli wesprzeć nowego Prezydenta w dążeniu do cywilizacyjnych zmian samorządzie. Niestety, lokalny Poseł Wojciech Król, przewodniczący Rady Miasta Tomasz Papaj i związani z nimi ludzie robią wszystko, aby pozbyć się za wszelką cenę Wójtowicza, który nie pozwala na prywatę i rozdawnictwo stanowisk „swoim”, jak to bywało wcześniej. Większość radnych dąży po cichu do rozpisania referendum i odwołania Prezydenta. Dwukrotne nieudzielenie wotum zaufania może skutkować ogólnomiejskim referendum. W tym roku Prezydent Wójtowicz nie uzyskał wotum, więc nie trudno przewidzieć co szykują radni miejscy działający ręka w rękę z lokalnym Posłem Królem. Jednym słowem Stary Układ trzyma się dalej, co widać niemal na każdym kroku życia politycznego w Mysłowicach.

Sukcesy i niepowodzenia Dariusza Wójtowicza – podsumowanie pracy

 1. Pozyskanie dofinansowania na wywóz, utylizację i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z Brzezinki. Wartość kontraktu – 94 000 000 złotych, pozyskane środki – niemal 60 000 000 złotych.
 2. Restrukturyzacja ogromnych zobowiązań finansowych MPWiK o wartości około 200 000 000 złotych wraz z odsetkami i kosztami obsługi. Część zobowiązań była i nadal jest poręczona miejskim majątkiem. Firma była zarządzana w sposób bardzo zły i niegospodarny. Radni przez wiele miesięcy blokowali restrukturyzację, aby pogrążyć Prezydenta w pierwszych latach urzędowania.
 3. Restrukturyzacja katastrofalnie zarządzanego Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach i stworzenie przedsiębiorstwa niemal od podstaw.
 4. Bezkosztowe pozyskanie ponad 9 hektarów terenu po KWK Mysłowice o wartości ponad 11 300 000 złotych na cele inwestycyjne. O kolejne pogórniczej hektary Miasto wystąpi w najbliższych tygodniach. Tu również część radnych blokowała próbowała udowodnić, że nie warto terenów przejmować.
 5. Kompleksowa przebudowa ulic wraz z siecią podziemną i torowiskami wzdłuż ulic Bytomska, Starokościelna, Szymanowskiego i Powstańców.
 6. Budowa pierwszych w mieście dróg rowerowych wraz z kompleksową przebudową przejścia podziemnego przy Dworcu PKP o wartości niemal 22 000 000 złotych. Pozyskane dofinansowanie ze środków zewnętrznych to 16 780 000 złotych.
 7. Pozyskanie około 1 100 000 złotych na organizację uroczystości 100 rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego wraz z budową Powstańczej Strefy Pamięci przy ulicy Bytomskiej.
 8. Modernizacja Promenady wraz z budową 4 oczek wodnych i remontem Źródełka
 9. Modernizacja dolnej części Parku Zamkowego (Ludowego) o wartości niemal 11 000 000 złotych.
 10. Kompleksowa przebudowa historycznego budynku po byłym Sanepidzie.
 11. Modernizacja ulicy Kolejowej w Starych Brzęczkowicach
 12. Modernizacja dróg, parkingów i instalacji przy ulicy Okrzei
 13. Kompleksowa przebudowa ulicy 3-go Maja w dzielnicy Stara Wesoła
 14. Kompleksowa modernizacja i adaptacja budynku po byłym Medyku na potrzeby Przedszkola nr 9
 15. Remont ulic Obrzeżna Zachodnia i Obrzeżna Północna na najbardziej zdewastowanych odcinkach.
 16. Pozyskanie 2 500 000 złotych na modernizację miejskiego oświetlenia ulicznego i zmiana na typu LED.
 17. Modernizacja pomieszczeń przy ulicy Świerczyny na potrzeby seniorów wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 18. Wymiana zdewastowanych nawierzchni ulic: Różyckiego, Kwiatowa, Podgórska, Korfantego, Stokrotek
 19. Pozyskanie środków finansowych na kompleksową przebudowę dróg i sieci kanalizacyjnej na ulicach – Armii Krajowej, Prusa, wojska Polskiego, Reymonta, Mickiewicza, Lompy, Wyspiańskiego, Kryształowa. Wartość zadania to ponad 31 000 000 złotych
 20. Pozyskanie największej w Polsce jednorazowej dotacji inwestycyjnej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o wartości 37 000 000 złotych.
 21. Kompleksowa modernizacja Przedszkola 15 w dzielnicy Wesoła
 22. Kompleksowa modernizacja Przedszkola nr 12 przy ulicy Prusa (w trakcie)
 23. Kompleksowa modernizacja Przedszkola nr 16 w dzielnicy Brzęczkowice
 24. Kompleksowa modernizacja Przedszkola nr 5 przy ulicy Armii Krajowej
 25. Kompleksowa modernizacja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w dzielnicy Wesoła
 26. Budowa Skate Parku w dzielnicy Wesoła
 27. Kompleksowa przebudowa ulicy Laryskiej (od ulicy Brzezińskiej do ulicy 3 Maja – w trakcie)
 28. Kompleksowa przebudowa ulicy 3 Maja (od Laryskiej do Orła Białego – w trakcie)
 29. Budowa dużego i bezpiecznego placu zabaw w dzielnicy Kosztowy
 30. Modernizacja budynków komunalnych przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mysłowicach
 31. Pozyskanie pieniędzy na kompleksową modernizację Przedszkoli nr 7, 13 i 20. Niebawem ruszają prace remontowe.

Miasto inwestuje w poprawę bezpieczeństwa:

 1. W Szpitalu nr 2 powstała pracownia endoskopowa, prób wysiłkowych i holtera za 3,2 mln złotych.
 2. Szpital nr 2 doczekał się własnej karetki.
 3. Do Szpitala nr 2 trafił nowy apa- rat rentgenowski.
 4. Przy Szpitalu nr 2 stanęła 11 tonowa butla z tlenem.
 5. W Szpitalu Nr 2 im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach powstaną nowe stanowiska do resuscytacji krą

Niepowodzenia

 1. Prezydent otrzymał Premiera Mateusza Morawieckiego 2 500 000 złotych na budowę nowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Po udzieleniu zamówienia publicznego okazało się, że najniższa oferta opiewa na kwotę 4 200 000 złotych. Gdy Prezydent poprosił radnych o dołożenie brakującej kwoty i wskazał źródło finansowania, większość radnych nie wyraziła zgody. Obecnie temat budowy Schroniska jest w zawieszeniu.
 2. Brak współpracy z radnymi to pewnie jedno z najwiekszych niepowodzeń Prezydenta. Pomimo wielu prób nawiązania ścisłej współpracy, nie widać światełka w tunelu.
 3. Opóźnienia w realizacji zadań Mysłowickiego Budżetu Obywatelskiego. To m.in. efekt braku rąk do pracy i firm chętnych do realizacji tych zadań.
 4. Zbyt pozna wymiana osób na kierowniczych stanowiskach w Urzędzie Miasta i podległych jednostkach

Planowane bardzo ważne zadania do realizacji i próby pozyskania środków zewnętrznych:

 1. Kompleksowa przebudowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z przebudową dróg przy ulicach Kościelniaka, Plebiscytowa, Przetnica o szacunkowej wartości około 38 000 000 złotych
 2. Budowa Placówki Oświatowej w dzielnicy Larysz – Hajdowizna, wartość około 30 000 000 złotych
 3. Kompleksowa przebudowa ulicy Długiej
 4. Dalsza restrukturyzacja MPWiK
 5. Zabudowa północnej pierzei Rynku i pozbycie się stalowych konstrukcji

źródło: Nasze Mysłowice