Strona główna /
Wydarzenia / Prezydent prosi radnych o współpracę przy kluczowych projektach
09.06.2021

Prezydent prosi radnych o współpracę przy kluczowych projektach

Budowa nowej szkoły na Laryszu, przejęcie terenów po KWK Mysłowice i budowa nowego schroniska dla zwierząt, to kluczowe projekty, które bez woli radnych nie zostaną zrealizowane. Przed dzisiejszą sesją Rady Miasta, prezydent poprosił radnych o wsparcie w tych kluczowych tematach.

Prezydent Dariusz Wójtowicz zwrócił się do radnych z prośbą o uzupełnienie porządku obrad o uchwałę dotyczącą przejęcia części terenów po KWK Mysłowice oraz uchwałę w sprawie budowy miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W piśmie kierowanym do radnych czytamy, że od grudnia 2018 prezydent prowadził w imieniu gminy negocjacje związane z przejęciem terenów po wygaszonej Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice.

– Oficjalne i kuluarowe rozmowy były prowadzone z przedstawicielami Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., kilku ministerstw, przedstawicielami Rządu RP oraz parlamentarzystami. Efektem działań jest przedłożone Radzie Miasta porozumienie oraz projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny ogromnego majątku, wartego według wyceny rzeczoznawcy ponad 11 milionów złotych. Przejęcie terenów po KWK Mysłowice to wielka szansa na rozwój zdegradowanych gospodarczo i społecznie dzielnic Piasek i Stare Miasto – pisze Dariusz Wójtowicz.

Prezydent w osobnym piśmie zwraca się z gorącą prośbą w imieniu swoim oraz mieszkańców dzielnicy o przyjęcie uchwały dotyczącej budowy Zespołu Szkolno Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz.

– Obecnie działająca placówka oświatowa nadaje się do wyburzenia. Jej bardzo zły stan techniczny znany jest wszystkim zainteresowanym. Próba przesunięcia decyzji o zaciągnięciu zobowiązania na budowę nowej placówki spowoduje, że uczniowie będą narażeni na kolejne lata na naukę w bardzo złych warunkach. Przed nami okres wakacyjny, który można wykorzystać na przygotowanie dokumentacji przetargowej, a później ogłoszenie zamówienia publicznego. W trakcie postępowania, a później budowy Szkoły, Przedszkola oraz sali gimnastycznej, będziemy poszukiwali środków zewnętrznych na złagodzenie skutków finansowych dla Miasta – wyjaśnia Dariusz Wójtowicz.

SKANY PISM PONIŻEJ W ZAŁĄCZNIKACH