Strona główna /
Wydarzenia / Oświadczenie Prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza!
20.08.2021

Oświadczenie Prezydenta Mysłowic Dariusza Wójtowicza!

Poniżej publikujemy oświadczenie (komunikat) Prezydenta miasta Mysłowice Dariusza Wójtowicza, które w dniu wczorajszym zostało opublikowane na Jego oficjalnym koncie na Facebooku. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

„Drodzy Mieszkańcy, pragnę Was poinformować o decyzji, jaką musiałem podjąć, w związku z wywozem odpadów niebezpiecznych z dzielnicy Brzezinka.

Pamiętajmy, że od wykonania tego przedsięwzięcia zależy zdrowie i życie mieszkańców Mysłowic. A to są sprawy najważniejsze!
Skutki finansowe związane z realizacją zadania pn. „Wywóz niebezpiecznych odpadów z dzielnicy Brzezinka” przekładają się bezpośrednio na budżet miasta, a co za tym idzie, ważne z punktu widzenia mieszkańców inwestycje i planowane zadania.

Żeby wykonać to przedsięwzięcie, które w całości kosztuje nas 94 mln zł, musieliśmy w budżecie miasta zabezpieczyć ogromne kwoty. 20 490 000 mln zł pochodzi z pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW, a ponad 12 mln zł to wkład własny miasta Mysłowice, zabrane z planowanych wcześniej wydatków.
W związku z powyższym podjąłem decyzję o maksymalnym ograniczeniu wydatków bieżących, związanych m.in. z realizacją remontów, usług, wydarzeń kulturalnych i sportowych, zakupów materiałów i wyposażenia czy zadań zleconych podmiotom zewnętrznym.

W bieżącym roku miasto nie zrealizuje m.in.: remontu elewacji w I Liceum Ogólnokształcącym, programu leczenia niepłodności in vitro oraz planowanych wcześniej i zapisanych w budżecie miasta zadań remontowych, również tych z MBO, które wymagają dodatkowego wsparcia finansowego.
Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby wspomniane działania zrealizowane zostały w roku przyszłym i latach następnych. Liczę na Wasze zrozumienie oraz wsparcie w tak trudnym momencie.”

Dariusz Wójtowicz!