Strona główna /
Wydarzenia / Awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego!
30.08.2021

Awanse zawodowe na nauczyciela mianowanego!

Prezydent Dariusz Wójtowicz wspólnie z Zastępcą Prezydenta Mateuszem Targosiem w obecności Naczelnika Wydziału Edukacji, Anity Kukułki przyjął uroczyste ślubowanie i wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 19 nauczycielom zatrudnionym w mysłowickich placówkach oświatowych.

– Karolinie Bagnickiej – nauczyciel w Przedszkolu Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Mysłowicach,
– Izabeli Bartkowskiej – nauczyciel w Przedszkolu Nr 8 w Mysłowicach,
– Beacie Bok – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach,
– Sandrze Haranek – nauczyciel w Przedszkolu Nr 18 w Mysłowicach,
– Joannie Jankowskiej – nauczyciel w Przedszkolu Nr 18 w Mysłowicach,
– Aleksandrze Jasiulek – nauczyciel w Przedszkolu Nr 18 w Mysłowicach,
– Monice Ławickiej – nauczyciel w Przedszkolu Nr 2 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 3 w Mysłowicach,
– Annie Maciaszek – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach,,
– Annie Misztal – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mysłowicach,
– Karolinie Moczko – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika w Mysłowicach,
– Annie Oślizło – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach,
– Sylwii Palka – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach,
– Marcie Piwowarskiej – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jerzego Chromika w Mysłowicach,
– Karolinie Szatan – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach,
– Monice Szczepańskiej – nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach,
– Karolinie Szymura – nauczyciel w Przedszkolu Nr 13 im. Janusza Korczaka w Mysłowicach,
– Patrycji Średzińskiej – nauczyciel w Przedszkolu Nr 15 w Mysłowicach,
– Andrzejowi Tojka – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 12 im. Bronisława Pukowca w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2 w Mysłowicach,
– Monice Wróbel – nauczyciel w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Mysłowicach.

Nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i uzyskali kolejny stopień awansu zawodowego życzymy sukcesów w dalszej pracy zawodowej. Gratulacje należą się dyrektorom placówek oświatowych, w których zatrudnieni są nauczyciele podwyższający stopnie awansu zawodowego, ponieważ jest to jednoznaczne z podnoszeniem poziomu kształcenia i wychowania w ich placówkach.