Strona główna /
Wydarzenia / 31.350.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład!
26.10.2021

31.350.000 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład!

W ramach funduszy przebudowane zostaną ulice: Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego, Kryształowa od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich.

W ramach kompleksowej przebudowy ulic: Armii Krajowej, Reymonta, Wyspiańskiego, Prusa, Mickiewicza, Lompy, Wojska Polskiego z łącznikiem z ul. Wyspiańskiego w Mysłowicach przewiduje się wymianę konstrukcji drogi, przebudowę chodników, sieci energetycznych, budowę kanału technologicznego, dróg rowerowych, miejsc postojowych, urządzeń odwodnienia drogi i oświetlenia.

Przewidywana wartość inwestycji 28.000.000 zł, deklarowana kwota udziału własnego 1.400.000 zł.
Projekt modernizacji ul. Kryształowej w Mysłowicach od ul. Wiosny Ludów do ul. Ks. J. Dzierżonia oraz ul. Ks. J. Dzierżonia od ul. Kryształowej do ul. Piastów Śląskich przewiduje przebudowę dróg, budowę elementów pasa drogowego, chodnika z ewentualną drogą rowerową, skrzyżowania z ul. Sportową i ul. Harcerzy Śląskich oraz z drogami wewnętrznymi, kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi, przebudowę i budowę oświetlenia ulicznego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz budowę miejsc postojowych.

Przewidywana wartość inwestycji 5.000.000 zł, deklarowana kwota udziału własnego 250.000 zł.
Termin rozpoczęcia procedury przetargowej zostanie uruchomiony w terminie 6 miesięcy.