Strona główna /
Mysłowice na Językach / Kto sprawił, że powstało Muzeum Pożarnictwa?
29.03.2024

Kto sprawił, że powstało Muzeum Pożarnictwa?

Zorganizowanie Muzeum Pożarnictwa zawdzięczamy trzem mieszkańcom Mysłowic, którzy w 1974 r. spotkali się i przeprowadzili rozmowy na ten temat.
Mowa tu o płk. poż. Henryku Chruziku – ówczesnym Miejskim Komendancie Straży Pożarnych w Mysłowicach, a także o Zygmuncie Brzezińskim – prezydencie miasta Mysłowice oraz Feliksie Piekorzu – I sekretarzu Komitetu Miejskiego PZPR w Mysłowicach.
Cytujemy zapis z muzealnej kroniki: „Nurtowała w nich jedna myśl – stworzyć w Mysłowicach „coś nowego”, „coś” czego nie ma żadne miasto województwie, w Polsce a nawet w Europie”. Tym „czymś” miała być właśnie placówka muzealna, która gromadziłaby eksponaty związane z historią pożarnictwa, a także służyła edukowaniu kolejnych pokoleń.
Pomysł spotkał się z akceptacją w wielu kręgach decyzyjnych, czego efektem było powstanie Muzeum Pożarnictwa… ale o tym, w kolejnych odcinkach.
Wpisy podobnej treści można znaleźć na facebooku Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.
Źródło: CMP w Mysłowicach