Strona główna /
Komunikaty / Zmiany na trasie linii tramwajowej „14”
20.08.2021

Zmiany na trasie linii tramwajowej „14”

Zmiany w organizacji ruchu w zakresie obecnie wprowadzonego etapu prac dotyczącego modernizacji linii tramwajowej nr 14. Zostanie zmieniony kierunek ruchu na ul. Dąbrowskiego, tj. będzie się odbywał ruch od ul. Towarowej do ul. Bytomskiej.

Zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu na ul. Bytomskiej od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do pl. Mieroszewskich (ruch w kierunku placu będzie się odbywał po istniejącym torowisku).

Zostaną wprowadzone dwa kierunki ruchu na odcinku pl. Mieroszewskich od skrzyżowania z ul. Bytomską do „rozjazdu” na dwie jezdnie.

Zostanie zmieniony kierunek ruchu na południowej jezdni pl. Mieroszewskich, tj. od ul. Bytomskiej do ul. Kołłątaja. Tutaj, aby nie zmniejszać dla mieszkańców liczby miejsc postojowych obecny sposób parkowania (skośne) zostanie utrzymany, jednak będzie to wymagało parkowania tyłem.

Zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu na północnej jezdni pl. Mieroszewskich, tj. od ul. Kołłątaja w kierunku ul. Bytomskiej.

Info: UM Mysłowice.