Strona główna /
Komunikaty / Bezpieczna praca sezonowa w UE!
18.08.2021

Bezpieczna praca sezonowa w UE!

W czerwcu 2021 roku Europejski Urząd do spraw Pracy (European Labour Authority) rozpoczął kampanię informacyjną na temat praw pracowników sezonowych w UE, pod nazwą Rights for all seasons - Prawa przez cały rok. Kampania potrwa jeszcze do końca października 2021 roku. O jej szczegółach można przeczytać m.in. na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Pracownicy sezonowi są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia, wynikające z braku znajomości języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego, czy BHP. Często nie wiedzą, gdzie i w jaki sposób dochodzić swoich praw. Okres pandemii COVID-19 jeszcze tylko spotęgował te problemy.

Celem kampanii na terenie Polski jest promowanie wśród pracowników sezonowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej i zatrudniających ich pracodawców wiedzy o obowiązujących przepisach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Kampania ma zwrócić uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

W kampanię od 19 lipca 2021 roku włączyła się także Europejska Sieć Służb Zatrudnienia – EURES, której działania na terenie województwa śląskiego realizują: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, powiatowe urzędy pracy oraz Śląska Wojewódzka Komenda OHP.

Z uwagi na sytuację na polskim rynku pracy, działania informacyjne w Polsce będą skierowane głównie do osób bezrobotnych i poszukujących pracy, potencjalnie zainteresowanych podjęciem pracy sezonowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności w rolnictwie.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaangażowany w tą kampanię zamieścił na swojej stronie internetowej informacje na jej temat, a także materiały opracowane przez kadrę EURES.

Info: KMP Mysłowice