Strona główna /
Komunikaty / Trening sprawności syren alarmowych!
01.08.2023

Trening sprawności syren alarmowych!

Urząd Miasta Mysłowice poinformował, że w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godzinie 17:00, zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96), zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych w systemie ostrzegania i alarmowania umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.
SYGNAŁY TE NIE OZNACZAJĄ ZAGROŻENIA!
W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.