Strona główna /
Komunikaty / Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach – zmiany organizacji ruchu
21.07.2023

Przebudowa ulicy Długiej w Mysłowicach – zmiany organizacji ruchu

W imieniu firmy Eurovia Polska S.A. jako generalnego wykonawcy robót dot. przebudowy ul. Długiej w Mysłowicach informujemy, że ze względu na rozpoczęcie zasadniczych prac drogowych od dnia 25.07.2023r. od godziny 7:30 zostanie zamknięty dla pojazdów samochodowych odcinek przebudowywanej drogi od posesji numer 212 do posesji numer 230.

Dojazd do posesji na ww. odcinku zostanie przywrócony w dniu 04.08.2023 r. od godziny 8:00 i będzie możliwy tylko od skrzyżowania z ul. Szpaków.

Informujemy również, że od dnia 02.08.2023 r. od godziny 7:30 zostanie zamknięty dla pojazdów samochodowych odcinek od posesji numer 230 do skrzyżowania z ul. Poprzeczną.

Dojazd do posesji na ww. odcinku zostanie przywrócony w dniu 12.08.2023 r. od godziny 8:00.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy planowane zamknięcie odcinka ul. Długiej może zostać przełożone na inny termin.