Strona główna /
Komunikaty / Miodowe Mysłowice otrzymały dofinansowanie!
30.05.2022

Miodowe Mysłowice otrzymały dofinansowanie!

Dzięki Stowarzyszeniu MOST i Klubowi Inicjatyw Lokalnych w Mysłowicach miasto otrzymało kolejne dofinansowanie, tym razem w kwocie 22 810 złotych!
W ramach projektu w Mysłowicach powstaną 2 łąki kwietne oraz zostanie zorganizowanych 20 warsztatów dla 400 osób w różnych kategoriach wiekowych dla mieszkańców Mysłowic, Katowic, Zabrza i Gliwic. Pieniądze zostały pozyskane w otwartym konkursie ofert na zadanie publiczne w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pn.: „Śląskie dla pszczół” w 2022 r.