Strona główna /
Komunikaty / 34 845 000 zł dla Mysłowic!
30.05.2022

34 845 000 zł dla Mysłowic!

W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych miastu Mysłowice przyznano 34 845 000 zł!

Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Mysłowicach będzie miało nową elewację! Niebawem zniszczony i latami nie remontowany budynek zmieni swoje oblicze, dzięki rządowemu wsparciu. Prawie 5 mln złotych Prezydent Dariusz Wójtowicz pozyskał z Rządowego Funduszu Polski Ład. To świetna wiadomość dla całego środowiska szkoły.
– Pozyskane środki finansowe to efekt wielu miesięcy starań i determinacji w działaniu pracowników Urzędu Miasta – mówi Wójtowicz.
Opis inwestycji, która przed nami:
Modernizacja dotyczy remontu elewacji, w tym: wykonania kompleksowego remontu konserwatorskiego i renowacji przywracającej pierwotny stan techniczny powierzchni tynkowych, sztukaterii, ceramicznego cokołu, kamieniarki, odnowienia i renowacji stolarki drzwiowej, okiennej i budowlanej, elementów metalowych.
– Wykonaniem zabezpieczenia przyziemia budynków przed wodami opadowymi w postaci izolacji przeciwwilgociowej oraz nowych rur spustowych i drenażu.
– Podstawowym założeniem inwestycji jest usunięcie szkodliwych nawarstwień, zatrzymanie dalszych zniszczeń, uporządkowanie tynków, uczytelnienia i uzupełnienia detalu architektonicznego.
Nowa Szkoła w dzielnicy Larysz:
Mieszkańcy dzielnicy Larysz- Hajdowizna doczekają się nowej szkoły podstawowej, przedszkola oraz sali gimnastycznej w swojej dzielnicy.
Na inwestycję zostanie przeznaczone 30 000 000 zł.
Opis inwestycji:
– Przedmiotem inwestycji jest budowa 3 – kondygnacyjnego budynku z funkcją szkolno-przedszkolną wraz z salą gimnastyczną przeznaczonego dla ok. 150 dzieci przedszkolnych oraz ok. 400 dzieci szkolnych, 30 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.
– Budynek o konstrukcji specjalnie wzmocnionej i odpornej na wpływ szkód górniczych, w pełni dostępny dla osób
niepełnosprawnych.
– Zagospodarowanie terenu wokół nowego obiektu: wjazdy, parkingi, drogi
wewnętrzne.
– Zaopatrzenie w media – przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej, gazowe, energetyczne, odprowadzenie wód deszczowych poprzez wewnętrzny system rozsączający.