Strona główna /
Komunikaty / Wykup mieszkania komunalnego – czy będzie taka możliwość?
25.05.2022

Wykup mieszkania komunalnego – czy będzie taka możliwość?

Podczas najbliższej sesji Rady Miasta, samorządowcy zdecydują o losie projektu uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność miasta Mysłowice. Jest to długo oczekiwana realizacja wniosku naszych mieszkańców.
Po niemal półrocznej debacie i konsultacjach społecznych, część radnych próbuje odwlec w czasie podjęcie tej bardzo ważnej z punktu widzenia społecznego decyzji.
Debata związana z powyższą uchwałą rozpoczęła się 15 listopada 2021 r. Wtedy radni otrzymali drogą elektroniczną materiały od dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej w sprawie pochylania się nad projektowanym rozwiązaniem sprawy zastosowania bonifikat przy sprzedaży lokali.  22 listopada 2021 r. podczas Komisji Gospodarki rozpoczęły się rozmowy w tym temacie. Grupa radnych, jak i mieszkańcy, zgłosili swoje uwagi, które w części zostały ujęte w projekcie uchwały. 10 marca br. projekt został poddany konsultacjom z mieszkańcami, których zasięg obejmował całe miasto i trwały do 1 kwietnia bieżącego roku.
Uwag związanych z projektem uchwały wpłynęło sporo i dotyczyły zwiększenia wysokości bonifikaty nawet do 95%. Niestety ze względu na trudną sytuację finansową naszego miasta, nie ma możliwości, aby bonifikata była aż tak wysoka. Warto również dodać, że z punktu widzenia formalno-prawnego, jak i etycznego, Prezydent Miasta Dariusz Wójtowicz nie będzie mógł skorzystać z takiej możliwości – czyli bonifikaty. Należy podkreślić, że przy założeniu, że 1/3 uprawnionych do bonifikaty osób z niej skorzysta to do kasy miasta wpłynie około 5,5 mln złotych, co pozwoli na wykonanie kolejnych inwestycji w miejski zasób mieszkaniowy – remonty pustostanów, budynków, klatek schodowych.
Jutro zapadnie ostateczna decyzja.