Strona główna /
Interwencje / Patrol rowerowy ruszył w miasto!
08.07.2021

Patrol rowerowy ruszył w miasto!

Strażnicy ruszyli na rowerach w miasto. Wspólnie z Policjantami patrolują teraz miejsca, gdzie radiowozem ciężko dotrzeć. Kąpieliska , tereny leśne, oraz parki to miejsca gdzie funkcjonariusze będą najczęściej zajeżdżać i czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców.

Już poprzednie lata pokazały , że takie patrole są bardzo potrzebne a po podjętych interwencjach widać jak bardzo są też skuteczne. Nasze nowe parki i skwery miejskie są warte przypilnowania aby nie dochodziło do dewastacji i niszczenia naszego wspólnego mienia. Patrol rowerowy jest jedną z lepszych i skuteczniejszych form sprawowania nad tym nadzoru. Patrole rowerowe będą się poruszać po naszym mieście tak długo jak pozwoli na to aura.

Mat. nadesłany!