Strona główna /
Interwencje / Akcja Policyjna „Bezpieczny Pieszy”
24.08.2021

Akcja Policyjna „Bezpieczny Pieszy”

Mysłowicka drogówka prowadzi dzisiaj na drogach naszego miasta działania "Bezpieczny Pieszy". Policyjna akcja rozpoczęła się rano i potrwa do późnych godzin wieczornych. Celem działań jest egzekwowanie przestrzegania przepisów mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci będą kontrolować miejsca, które są szczególnie niebezpieczne dla pieszych np. przejścia przez ruchliwe jezdnie lub przejścia, na których w ostatnim czasie doszło do potrąceń. Jednocześnie mundurowi prowadzą przedsięwzięcia edukacyjne, w ramach których przekazują uczestnikom ruchu drogowego informacje o zagrożeniach na drodze oraz potrzebie znajomości i przestrzegania przepisów prawa.

Warto przypomnieć, że uczestników ruchu drogowego obowiązują zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania. Mimo, że dotyczą wszystkich to podwójnie zdeterminowani do ich stosowania powinni być piesi, którzy przy zderzeniu z nadwoziem pojazdu są bez szans. Ostrożny pieszy to taki, który podczas przekraczania jezdni, bez względu na posiadane pierwszeństwo, pamięta o obserwacji pojazdów upewniając się czy kierowca prawidłowo reaguje na jego obecność na drodze. Co istotne kierujący pojazdem widząc znak informacyjny o przejściu dla pieszych powinien, zgodnie z przepisami, zmniejszyć prędkość a zwiększyć uwagę.

Źródło: KMP Mysłowice, MagazynAUTO