Strona główna /
Inne / Punkty karne – co po odmowie ich przyjęcia?
05.04.2016

Punkty karne – co po odmowie ich przyjęcia?

Nie przyjęłam mandatu za przekroczenie prędkości. Zgodnie z taryfikatorem powinnam otrzymać 6 punktów karnych. Policja skierowała do sądu wniosek o ukaranie. Rozprawa się jeszcze nie odbyła, a na wniosku nie było informacji ani żadnej wzmianki na temat punktów karnych. Czy punkty zostały umorzone czy jak otrzymam wyrok skazujący dostanę także punkty?

Odpowiedź
To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ wielu kierowców, którzy odmówili przyjęcia mandatu, dopytuje o dalszą procedurę .

Kwestię tą reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

Ewdencję punktów karnych prowadzi Komendant Wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy. Punkty są naliczane na podstawie tak zwanego „ostatecznego wpisu”. Wpisu ostatecznego do ewidencji dokonuje się, jeżeli naruszenie zostało stwierdzone prawomocnym: wyrokiem sądu, postanowieniem sądu o warunkowym umorzeniu postępowania, mandatem karnym albo orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym.

Niemniej przed wydaniem powyżej wskazanego rozstrzygnięcia do ewidencji wprowadza się, niezwłocznie po ujawnieniu naruszenia, wpis tymczasowy. Wpis tymczasowy zawiera informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia tym rozstrzygnięciem.
Wpis tymczasowy staje się wpisem ostatecznym po stwierdzeniu naruszenia rozstrzygnięciem.

Dlatego do czasu wydania prawomonego wyroku punkty są jakby w zawieszeniu, czyli są wpisane, ale nie wywołują skutków, ponieważ zalicza się dopiero te punkty, które są wpisane wpisem ostatecznym. Punkty są wpisane mimo że nie ma o nich wzmianki na wyroku lub we wniosku o ukaranie.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
www.kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460