Strona główna /
Inne / Jak rozliczamy zasiłek chorobowy?
10.04.2016

Jak rozliczamy zasiłek chorobowy?

Jak oblicza się okres zasiłkowy w sytuacji, gdy pracownik często choruje? Czy wystawienie L4 po kilku dniach powoduje naliczanie tego okresu od nowa?

Okres zasiłkowy jest okresem, przez jaki pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego oraz do wynagrodzenia chorobowego, które przysługuje pracownikom:
za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w  roku kalendarzowym,
za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym – w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia.

Więcej o pracy kancelarii dowiesz się TUTAJ!

Przerwa w niezdolności do pracy nie zawsze oznacza, że powstaje prawo do liczenia nowego okresu zasiłkowego. Ważne jest to, jak długo trwała przerwa, czy kolejne okresy niezdolności do pracy są ze sobą powiązane i czy w czasie przerwy w zwolnieniach lekarskich pracownik odzyskał zdolność do pracy.

UWAGA: Jeśli niezdolność do pracy trwa ponad 30 dni, a pracownik chciałby skorzystać z urlopu wypoczynkowego, w pierwszej kolejności powinien uzyskać zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy.

Okres zasiłkowy należy liczyć od początku, jeśli kolejne niezdolności do pracy zostały spowodowane różnymi chorobami, a między nimi wystąpiła przerwa – nawet jednodniowa – w której pracownik był zdolny do pracy. Zatem bardzo ważne jest, aby były to różne choroby, czyli choroby oznaczone na zwolnieniu lekarskim innymi symbolami.

Inaczej jest w przypadku, gdy pracownik po przerwie stanie się niezdolny do pracy z powodu tej samej choroby. Okresu wypłaty zasiłku przed przerwą i po przerwie nie wlicza się do jednego okresu zasiłkowego, jeśli przerwa w zachorowaniu na tę samą chorobę wynosi ponad 60 dni. W takim przypadku okres zasiłkowy powinien być liczony na nowo. Warunkiem jest jednak, by w czasie tej przerwy pracownik był zdolny do pracy.

Jeśli między okresami orzeczonych niezdolności do pracy pracownik nie odzyskał zdolności do pracy, nie powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. Mimo przerwy w zwolnieniach wynoszącej ponad 60 dni okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą i po przerwie należy zliczyć do jednego okresu zasiłkowego.

Natomiast jeśli w okresie przerwy ubezpieczony był zdolny do pracy, powstaje prawo do nowego okresu zasiłkowego. W związku z tym okresu niezdolności przypadającej przed przerwą nie należy sumować do jednego okresu zasiłkowego z okresem niezdolności do pracy po przerwie.

Prawo do nowego okresu zasiłkowego powstaje w przypadku przerwy w niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą wynoszącej ponad 60 dni tylko wtedy, gdy jest to przerwa w niezdolności do pracy, a nie przerwa w zwolnieniach lekarskich.

Więcej o działalności kancelarii dowiesz się TUTAJ!

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
www.kancelaria-porada.pl
biuro@kancelaria-porada.pl
tel. 781 729 460