Strona główna /
Inne / Szukając złotego środka – fundusz zrównoważony
18.02.2016

Szukając złotego środka – fundusz zrównoważony

Niskie ryzyko inwestycji i zysk, który mógłby być bardziej imponujący. Z drugiej strony – wysokie przychody, ale i wyższa możliwość straty części wniesionego kapitału. Fundusze pasywne i agresywne to najbardziej widoczne sposoby inwestowania pieniędzy w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych. Ale jest i trzecia opcja. Jeśli chcesz zacząć zarabiać kwoty wyraźnie odznaczające się na koncie i liczysz się z umiarkowanym ryzykiem inwestycji – sprawdź, na czym polegają fundusze zrównoważone.

Teoria

Fundusz ten koncentruje się na inwestowaniu w akcje i dłużne instrumenty finansowe. Celem jest długoterminowe zwiększanie zysków, poprzez aktywne lokowanie pieniędzy w papiery wartościowe umiarkowanego i podwyższonego ryzyka. Dzięki temu w czasie hossy portfel pracuje na zyski, a w czasie bessy nie obrywa mocno. A przynajmniej nie tak silnie, jak fundusze agresywne.

Przyjmijmy, że skala ryzyka inwestycji wynosi 1-7. Od bardzo niskiego do bardzo wysokiego. W takim układzie fundusz zrównoważony otrzymał by na tę chwilę solidne 4. To dlatego, że ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w akcje i dłużne instrumenty finansowe także są średnie. A te zależą od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów, czyli także ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza i polityczna.

Praktyka

I to zachowanie widać w praktyce. Wystarczy spojrzeć na historię wyników funduszy zrównoważonych. Jak wskazują specjaliści, poprzedni rok był korzystny dla inwestorów funduszy zrównoważonych.

„Fundusz zwyżkował w pierwszym kwartale o 3,65%. Zarówno część akcyjna, jak i dłużna pozytywnie kontrybuowały do wyniku funduszu. WIG w pierwszym kwartale wzrósł o 5,5%, podczas gdy indeks szerokiego rynku obligacji krajowych zwyżkował o 1,7%. Pozytywne zachowanie zarówno akcji jak i obligacji krajowych dobrze wpisało się w światowy trend wzrostów na rynkach emerging markets. Głównym motorem rynku krajowego były duże spółki, a wśród sektorów, które najlepiej zachowywały się należy wymienić WIG Surowce i WIG Paliwa, oba z ponad 10% wzrostem w skali kwartału” – piszą na stronie internetowej nntfi.pl eksperci z NN Investment Partners TFI S.A.

Analizuj przed wyborem

Warto pamiętać, że szczegółowe informacje dotyczące funduszu – celów, polityki inwestycyjnej, profilu ryzyka oraz zysku, opłat i wynikach osiągniętych w przeszłości – znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów. To zatem jeden z pierwszych dokumentów, do których należy zajrzeć przed wyborem funduszu inwestycyjnego dla siebie.

Aby sprawdzić fundusz zrównoważony przejdź na: https://www.nntfi.pl/fundusze-inwestycyjne/fundusze-mieszane/nn-zrownowazony