Strona główna /
Inne / Darmowa chwilówka – czy taka w ogóle istnieje?
08.02.2016

Darmowa chwilówka – czy taka w ogóle istnieje?

Pożyczki krótkoterminowe nie należą do tanich, jednak nawet ich krytycy muszą przyznać, że ich oprocentowanie mieści się w granicach przewidzianych prawem. Jak podaje raport odsetki są zgodne z zawartym w art. 359 § 2 (1) k.c. ustawowym limitem odsetek wynikających z czynności prawnej (czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego). Nie oznacza to jednak, że prawo chroni konsumenta przed możliwością nadmiernego zadłużenia.

Chwilówka nieoprocentowana

Część poza bankowych instytucji finansowych oferuje szybką pożyczkę bez naliczania odsetek w okresie 30 dni. Szybkie pożyczki na bezpiecznechwilowki.pl oferowane przez kilka firm cechują się właśnie takim zerowym oprocentowaniem. Nie zwalnia to jednak osoby chcącej podpisać umowę z konieczności:

  • zapoznania się z warunkami jakie trzeba spełnić by pożyczka była nieprocentowana,
  • zapoznania się z tabelą opłat za czynności związane z obsługą umowy i pożyczki,
  • dotrzymania wszystkich terminów, o których mowa w umowie – zarówno spłaty rat jak i wysyłania poszczególnych dokumentów.

Należy sobie zdawać sprawę, że pożyczka nie może być zupełnie darmowa, ponieważ parabanki to firmy, które muszą generować przychody. Dlatego koszt obsługi pożyczki jest czasem bardzo wysoki i może sięgać nawet 90% wysokości pożyczki. Oprócz wysokości stopy procentowej odsetek należy sprawdzić wysokość takich opłat jak:

  • opłata przygotowawcza,
  • prowizja,
  • ubezpieczenie
  • opłata za obsługę pożyczki
  • opłata za wydłużenie terminu spłaty
  • opłata za monit,
  • opłata za wszczęcie postępowania mającego na celu ściągnięcie długu i in.

Jeżeli parabank dając pożyczkę po raz pierwszy (dla nowego klienta) zwalnia ze wszystkich tych opłat należy pamiętać, że zwolnienie dotyczy tylko pierwszego okresu rozliczeniowego (w praktyce jest to 30 dni, na które pożyczka została zaciągnięta, chyba że okres ten jest jeszcze krótszy).Ważne, że tego rodzaju „ulga” nie obejmuje opłaty za przedłużenie pożyczki. Z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów przygotowanego przez departament Polityki Konsumenckiej UOKiK wynika, że właśnie na opłatach za przedłużenie okresu kredytowania parabanki zarabiają najwięcej. De facto sama pożyczka, nawet przy przedłużeniu, pozostaje bezpłatna, ponieważ kwota należności za wydłużenie terminu spłaty nie jest wliczana do kwoty pożyczki i do zwrotu pożyczkobiorca ma nadal tę samą kwotę. Odsetki i opłaty będą stanowiły w tej sytuacji odrębne zadłużenie.

Kto nie może liczyć na nieoprocentowaną pożyczkę?

Oczywiście rezygnacja z zarobku jest dla firmy pożyczkowej niekorzystna, więc nie może tego rodzaju ulga objąć wszystkich klientów. Tzw. „darmowa chwilówka” jest zwykle formą produktu promocyjnego, skierowanego do segmentu nowych klientów, czyli pożyczkobiorców, którzy w danej firmie pożyczkowej jeszcze żadnych zobowiązań nie zaciągali.

Kolejnym ograniczeniem jest kwota pożyczki – mimo że parabank udziela pożyczek co do zasady na kwotę wyższą, normą jest, że pierwsza pożyczka może zostać udzielona jedynie w wartości mniejszej, zazwyczaj jest to kwota od 100 do 500 zł. Kolejne, wyższe pożyczki nie będą już objęte warunkami promocji. Należy też zauważyć, że jest różnica między kwotą maksymalną i górną granicą, dla której udziela się pożyczek darmowych, to sprawa indywidualna firmy, regulowana wyłącznie regulaminem promocji.

W przypadku parabanków, przykładających większą wagę do wpisów w BIK udzielenie pierwszej pożyczki bez oprocentowania może być uzależnione od wyników badania zdolności kredytowej. Choć ogromną popularnością cieszą się darmowe chwilówki wg bezpiecznechwilowki.pl bez BIK, w praktyce oznacza to, że rejestr bywa weryfikowany, ale informacje stamtąd nie mają wpływu na decyzję pożyczkową.

Podsumowanie

Jak widać, ograniczeń „darmowych chwilówek” jest sporo, jednak technicznie rzecz biorąc nie jest trudno spełnić wszystkie wymogi – firmy pożyczkowe nie dzielą się dokładnymi danymi, ale ich przedstawiciele zgodnie twierdzą, że „zdecydowana większość” pożyczkobiorców przychodzących po pożyczkę po raz pierwszy, może z podobnych promocji skorzystać.