Strona główna /
Kultura i Edukacja / MPWiK ogłosił konkurs pn. „Woda naszym największym skarbem”
23.02.2021

MPWiK ogłosił konkurs pn. „Woda naszym największym skarbem”

W związku z zbliżającym się 22 marca Światowym Dniem Wody MPWiK sp. z o. o. w Mysłowicach serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. "Woda naszym największym skarbem".

Woda to bez wątpienia skarb, z którego wartości często nie zdają sobie sprawy nawet dorośli. Niech piękne prace powstające przy okazji konkursu staną się inspiracją do rozmów na temat oszczędzania wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami.
Cele Konkursu
– Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
– Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
– Racjonalne jej wykorzystanie.
Uczestnicy Konkursu
1. Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Mysłowice
2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
– Kategoria I – dzieci w wieku przedszkolnym*
– Kategoria II – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
– Kategoria III – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
– Kategoria IV – uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej
*W Konkursie mogą brać również udział dzieci nieuczęszczające do żadnej placówki.
Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które prześle pracę odpowiadającą wymogom Regulaminu, oraz którego rodzic (opiekun prawny) złożył oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.
Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac
– Konkurs przebiegać będzie w okresie od 22 lutego do 15 marca 2021 roku.
– Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10 Mysłowice 41-404 z dopiskiem: Konkurs plastyczny.
– Ostateczny termin składania prac upływa w 15.03.2021 r.
W Konkursie będą brały udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Źródło: MPWiK Mysłowice