17.11.2021

ABC Empatii

W Szkole Podstawowej nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi odbyło się przekazanie pakietu „ABC Empatii” dla miasta Mysłowice. Delegacja Czepczyński Family Foundation przekazała zestawy podręczników i wzięła udział w lekcji otwartej nt. empatii i integracji.

– „ABC Empatii” to najnowszy projekt Czepczyński Family Foundation, który poprzez edukację najmłodszych, ma za zadanie likwidację barier i stereotypów związanych z osobami niepełnosprawnymi, a także zmianę myślenia i negatywnych postaw zarówno wśród rówieśników, jak i ich rodziców.
– Fundatorzy chcą bezpłatnie wyposażyć tysiąc gmin – miast w całej Polsce w podręczniki i materiały dla nauczycieli. Z ich pomocą starszaki w przedszkolach oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych w przystępny sposób zrozumieją na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia, a związane z nimi różnice w codziennym funkcjonowaniu. Uświadomią też sobie, że wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia. Jednocześnie staną się ambasadorami integracji we własnych rodzinach.
– Fundacja Rodziny Czepczyńskich ofiarowuje „ABC Empatii” również oddziałom dziecięcym w szpitalach, ponieważ historie opowiedziane językiem dziecka, które opisują życie innych dzieci z różnymi dysfunkcjami, pozwalają małym pacjentom zrozumieć i zaakceptować ich sytuację.

Źródło: Mysłowice – profil oficjalny