Strona główna /
Komunikaty / „Wśród swoich – Senior dla Seniora”
25.11.2022

„Wśród swoich – Senior dla Seniora”

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych z terenu Mysłowic Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach we współpracy z Mysłowicką Radą Seniorów i Urzędem Miasta Mysłowice prowadzi akcję „Wśród swoich – Senior dla Seniora”.
Program „Wśród swoich – Senior dla Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 rż., które z uwagi na swoją sytuację życiową potrzebują rozmowy i kontaktu z drugim człowiekiem. Celem programu jest również aktywizacja i wzmacnianie roli społecznej osób w wieku senioralnym poprzez zaangażowanie ich jako wolontariuszy w udzielanie osobom starszym wsparcia.
Osobami udzielającymi wsparcia będą inni seniorzy – wolontariusze, członkowie Mysłowickiej Rady Seniorów. W pierwszym etapie wolontariusze zostali przeszkoleni przez psychologów Działu Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Szkolenie obejmowało m. in. zagadnienia dot. technik komunikacji z osobą starszą, ewentualnych przeszkód w komunikacji, reagowania na „trudne” informacje ze strony osób starszych, funkcjonowania osób starszych i ich potrzeb. Teraz rusza drugi etap. Wolontariusze od 5 grudnia pełnić będą dyżury w wyznaczone dni tygodnia, pod dedykowanym numerem telefonu i w razie potrzeby oferować swoje wsparcie.
5 grudnia 2022 r. pod numerem telefonu 570 345 931 dyżurować będą wolontariusze – członkowie Mysłowickiej Rady Seniorów.
Dni i godziny dyżurów:
PONIEDZIAŁEK: 10.00 – 12.00
ŚRODA: 13.30 – 15.30