Strona główna /
Komunikaty / Trening sprawności syren alarmowych
22.11.2022

Trening sprawności syren alarmowych

Urząd Miasta Mysłowice poinformował, że w dniu 22.11.2022 roku pomiędzy godzinami 09:00 – 13:00 zostanie przeprowadzony trening sprawności syren alarmowych w systemie ostrzegania i alarmowania.

W ramach treningu emitowany będzie dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu. Sygnały nie oznaczają zagrożenia. W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.
Trening sprawności syren alarmowych zostanie przeprowadzony na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96).