Strona główna /
Komunikaty / Trening sprawności syren alarmowych!
22.11.2021

Trening sprawności syren alarmowych!

Informuje się mieszkańców, że w dniu 23.11.2021 roku w godz. 09:00-13:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07.01.2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. 2013, poz. 96) informuje się mieszkańców, że w dniu 23.11.2021 roku w godz. 09:00-13:00 zostanie przeprowadzony krajowy trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu, na terenie miasta Mysłowice, może zostać wyemitowany dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.
! SYGNAŁY TE NIE OZNACZAJĄ ZAGROŻENIA !

W przypadku pojawienia się realnego zagrożenia na terenie miasta w dniu planowanego treningu, zagrażającego większemu obszarowi miasta trening zostanie odwołany.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mysłowicach
(tel. 32 3160040, 32 3160041)

Źródło: Mysłowice – profil oficjalny