Strona główna /
Komunikaty / Strategia Rozwoju Mysłowice
30.09.2022

Strategia Rozwoju Mysłowice

Urząd Miasta Mysłowice zaprasza mieszkańców Mysłowic zainteresowanych współtworzeniem Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ do udziału w warsztatach, które odbędą się w terminach 3, 6, 10, 13 października 2022 roku na sali sesyjnej Rady Miasta Mysłowice o godzinie 17:00.
Przed nami drugi etap prac nad Strategią Rozwoju Mysłowice 2030+. W ramach tego etapu Urząd Miasta Mysłowice będzie pracować warsztatowo nad wizją Mysłowic dla perspektywy 2030 roku. Urząd wypracuje zestaw kierunków działań (pomysłów na rozwój miasta). Na październik 2022 roku zaplanowane zostały 4 spotkania warsztatowe w podziale na obszary tematyczne: gospodarka, środowisko, usługi społeczne, aktywność społeczna z udziałem szerokiego spektrum interesariuszy.