Strona główna /
Komunikaty / Dodatki do źródła ciepła
21.09.2022

Dodatki do źródła ciepła

W związku z wejściem w życie „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” od dnia 20.09.2022 r. wnioski na dodatek do gospodarstw domowych należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24 w godzinach pracy Ośrodka.
Podmiotami uprawnionymi do otrzymania dodatku są gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym.
Wysokość jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, jest uzależniona od użytkowanego źródła ciepła:
  • 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego jest potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.
Wnioski o dodatek węglowy mogą być również składane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach.