Strona główna /
Komunikaty / Park sensoryczny w dzielnicy Brzęczkowice – Słupna
12.05.2023

Park sensoryczny w dzielnicy Brzęczkowice – Słupna

Na niezagospodarowanym terenie w dzielnicy Brzęczkowice - Słupna zostanie utworzony park/ogród sensoryczny. Ogród ma spełniać dwie funkcje - rekreacyjną, która będzie dopełnieniem do istniejących już w pobliżu urządzeń mini siłowni oraz sensoryczną, czyli korzystający z ogrodu będą poddani zewsząd bodźcom zmysłowym.
W strefie rekreacyjnej planowane są hamaki, leżaki, tablice edukacyjne, urządzenia edukacyjno-rekreacyjne. W strefie sensorycznej będą części pobudzające zmysły: wzrok, słuch, węch, dotyk oraz smak. Pojawi się także ścieżka bosych stóp złożona z odcinków zróżnicowanych pod względem podłoża (trawa, kamienie (otoczaki), szyszki, mech, piasek, kora, drewno (trociny lub okrąglaki).
W ramach projektu planuje się:
– zakup i montaż urządzeń edukacyjnych, oraz elementów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci, tablice regulaminowe, wykonanie ścieżek sensorycznych o sześciu różnych nawierzchniach z podbudową, budowa oświetlenia i ogrodzenia
– zakup i nasadzenia roślin – łącznie 563 szt (drzewa liściaste, krzewy owocowe, krzewy ozdobne, byliny, trawy, zioła) oraz założenie trawnika.
Cele projektu:
– Utworzenie różnorodnego i czynnego biologicznie parku sensorycznego;
– Zmiana wizerunku i uatrakcyjnienia istniejącego terenu zielonego;
– Utworzenie przestrzeni przystosowanej dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi;
– Wzmacnianie aktywności lokalnej społeczności i integracji mieszkańców,
– Pogłębianie wiedzy o środowisku naturalnym i konieczności jego ochrony;
– Rozwijanie i pogłębianie odpowiedzialności za własne działania w środowisku;
– Kształtowanie zachowań i nawyków proekologicznych;
– Rozwijanie aktywności artystycznej i twórczej w różnych dziedzinach, dostrzeganie walorów przyrodniczych
– Rozwijanie zainteresowania mieszkańców środowiskiem naturalnym;
– Stworzenie miejsca terenowych zajęć edukacyjnych dla dzieci z pobliskiego przedszkola.
Termin realizacji: 1.06.2023 – 30.09.2024r.
Całkowita wartość projektu: 354 052,55 zł
Otrzymane dofinansowanie 249 462,39 zł,
Wkład własny 104 590,16 zł