Strona główna /
Komunikaty / Okres lęgowy ptaków!
04.03.2021

Okres lęgowy ptaków!

od 1 marca do 15 października trwa okres lęgowy ptaków! Na podstawie obowiązujących przepisów na terenie Polski wszystkie gatunki ptaków, z wyłączeniem gatunków łownych, podlegają całorocznej ochronie.

Przez cały rok obowiązuje m.in. zakaz niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd lub innych schronień, umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.

Przed usunięciem drzewa stanowiącego siedlisko chronionych ptaków, należy uzyskać ZEZWOLENIE regionalnego dyrektora ochrony środowiska na ZNISZCZENIE gniazda, które może nastąpić JEDYNIE w okresie od 16 października do końca lutego.

Jeśli zauważycie gniazda, poinformujecie o tym właściciela terenu. A jeśli mimo to wycinka zostanie rozpoczęta – to należy ją zgłosić policji. Na właścicielu terenu leży obowiązek przestrzegania przepisów związanych z ochroną ptaków.

Zlekceważenie zakazów stanowi wykroczenie z art. 131 pkt 14) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.), które zagrożone jest karą aresztu lub grzywny.

Źródło: Zielone Mysłowice