Strona główna /
Komunikaty / Nie stać Cię na prawnika? Potrzebujesz porady?
27.05.2021

Nie stać Cię na prawnika? Potrzebujesz porady?

Przypominamy, że na terenie miasta realizowana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja. Informujemy, że od dnia 12 marca 2020 r. nastąpiła zmiana sposobu udzielania porad prawnych we wszystkich 3 punktach nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Mysłowice.

Wprowadzono następującą procedurę umożliwiającą korzystanie z ww. poradnictwa przez osoby uprawnione: Osoba uprawniona chcąca skorzystać z poradnictwa rejestruje się na poradę prawną pod numerem tel. (32) 317 12 34. w godzinach pracy Urzędu tj. pon. 7.30-17.00, wt.-czw. 7.30-15.30, pt. 7.30-14.00 lub zapisać się TUTAJ

– Pracownik Kancelarii Prezydenta Miasta przekazuje informację konkretnemu prawnikowi pełniącemu dyżur w danym dniu o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie.

– Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Info: UM Mysłowice