Strona główna /
Komunikaty / Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
17.03.2022

Jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Poniżej przekazujemy komunikat od Urzędu Miasta Mysłowice w sprawie jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy.

Osoby uprawnione do otrzymania:

 1. Obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 2. Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. Małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 4. Dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

 1. Wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 2. Wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mysłowicach, w godzinach od. 8.00 do 14.00.

Punkty przyjęć wniosków:

 1.  siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach ul. Gwarków 24, pok. 4 (parter) – tel. +48 32 317 36 13  506 760 168
  W dniu 17/03.2022 w godzinach od 10.00 do 12.00 będzie dostępny tłumacz.
 2. punkt przyjęć  ul. Powstańców 9, parter pokój nr 5  od dnia 21.03.2022 r.
  Informacja telefoniczna + 48 317 36 70,  + 48 512 376 036

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko
 • datę urodzenia
 • obywatelstwo
 • płeć
 • aktualny adres pobytu w Mysłowicach.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. Paszport),
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą potwierdzenia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.

PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY W PLIKU WZÓR WNIOSKU

Виплата 300 злотих для громадян України
Особи, які мають право на отримання:

 1. громадянин України, який прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 2. громадянин України, який має Карту поляка, який разом із найближчою сім’єю прибув на територію Республіки Польща у зв’язку з цими бойовими діями,
 3. дружина/чоловік громадянина України за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з території України у зв’язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї держави,
 4.  діти громадян, зазначених у пунктах 1, 2 та 3.

Основні вимоги:

 1.  в’їзд до Польщі в період з 24 лютого 2022 р.,
 2. занесені до реєстру PESEL.

аяву на виплату цієї допомоги можна подати до міського центру соціального захисту у Миславіце (MOPS) з 8 до 14.00. до Міського центру соціального забезпечення м. Миславіце

 1. біля вул. Ґваркув (Gwarków) 24, каб. 4 (перший поверх)
  – тел. +48 32 317 36 13, + 48 317 36 70
  – тел.: +48 506 760 168, + 48 512 376 036
  17/03/2022 з 10.00 до 12.00 буде присутній перекладач
 2. вул. Powstańców 9, перший поверх, каб. 5 від 21.03.2022

Шаблони заяв можна буде отримати та заповнити на місці (латиницею). Для заповнення заяви вам знадобляться наступні дані, які потрібно подати в заяві (ваші та неповнолітніх дітей):

 • ім’я (імена) та прізвище
 • дата народження
 • громадянство
 • стать
 • поточна адреса перебування у Миславіце

Ви також повинні мати при собі документи (ваші та дітей):

 • документ, що є підставою для перетину кордону – тип, серія та номер документа (наприклад, паспорт)
 • інформація про дату в’їзду на територію Польщі
 • номер PESEL (ви повинні мати документ підтвердження про надання номера PESEL, видане урядом міста)

Крім того, ми просимо особу, яка подає заявку, надати такі дані, які полегшать контакт та прискорять виплату (якщо вони є):

 • номер телефону польського оператора
 • адреса електронної пошти
 • номер польського банківського рахунку