Strona główna /
Komunikaty / Co Prezydent zrobił dla Wesołej?
20.09.2021

Co Prezydent zrobił dla Wesołej?

Wszędzie są ludzie, którzy mniej lub bardziej dostrzegają czyjeś starania. O obecnym Prezydencie nie można powiedzieć, że nie robi niczego dla mieszkańców i miasta. Jakie działania zostały podjęte w dzielnicy Wesoła do tej pory?

– w dzielnicy Wesoła zostały poczynione działania nie tylko remontowe, ale kompleksowo modernizujące min. latami zaniedbywaną infrastrukturę drogową i kanalizacyjną.

– tylko w ostatnich dwóch latach przekazano Mieszkańcom filię Mysłowickiego Ośrodka Kultury przy ul. Piastów Śląskich,

– dzieci i młodzież korzystają z nowoczesnego skateparku przy ul. Piastów Śląskich, a mieszkańcy Starej Wesołej mogą bezpiecznie poruszać się po dzielnicy kompleksowo zmodernizowaną ul. 3-go Maja. Jest to jedna z największych drogowych inwestycji o wartości ok. 15 mln złotych.

– na Wesołej nowe życie dostały dwie placówki oświatowe czyli przedszkole nr 15 przy ul. Osmańczyka oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Pocztowej. Termomodernizacja szkoły i przedszkola to wartość ponad 4 mln zł.

– obecnie w trakcie budowy są główne ciągi komunikacyjne prowadzące do dzielnicy, czyli ulice Laryska oraz 3-go Maja, na odcinku od Laryskiej do Dzierżonia. Koszt przebudowy tych dwóch ulic to niemal 24 mln zł.

– w ostatnich dwóch latach miasto prowadziło bieżące remonty chodników i dróg, według skromnych możliwości finansowych. Zbudowaliśmy również parking wraz z chodnikiem przy ul. Pocztowej i Wiosny Ludów. Prowadzone były również prace porządkowe i remontowe na Wesołej Fali.

– zbudowano Park Szkolny przy Szkole Podstawowej nr 14, a w przyszłości planowana jest przebudowa ul. Kryształowej wraz z siecią kanalizacyjną i energetyczną – wniosek o dofinansowanie tego projektu na łączną kwotę ok. 5 mln złotych został już złożony do właściwego ministerstwa.

– w tej chwili realizowany jest projekt wymiany starego oświetlenia na nowoczesne typu LED.