Strona główna /
Inne / Ważne zmiany w prawie podatkowym!
06.06.2016

Ważne zmiany w prawie podatkowym!

Zapowiada się ważna zmiana w prawie podatkowym. Być może niektórzy z naszych Czytelników skorzystają z tej zmiany, szczególnie osoby, które nie przebywają w swoim mirjscu zamieszkania. Czesto powierzamy swoje sprawy członkom rodziny, a nowelizacja ułatwi reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym. No mocy nowelizacji Ordynacji Podatkowej, zostaną wprowadzone 3 rodzaje pełnomocnictw.

Kancelaria Porad Prawnych i Doradztwa Prawnego Małgorzata Karolczyk – Pundyk dostępna jest TUTAJ!

Dotychczas, nawet przy wyraźnych i jednoznacznych prośbach strony i pełnomocnika nie można było stosować  „ogólnego pełnomocnictwa” lub pełnomocnictwa do kilku spraw podatkowych.

Nowelizacja procedury podatkowej wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. zasadę.  Pełnomocnictwo ogólne będzie upoważniał do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnik taki będzie mógł na przykład:
1. będzie mógł otrzymać zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej;
2. otrzyma upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej;
3. będzie mógł (w razie potrzeby i możliwości prawnych) działać za stronę między kontrolą podatkową, a postępowaniem podatkowym;
4. otrzyma postanowienie o wszczęciu postępowania podatkowego;
5. będzie mógł działać, bez osobnego pełnomocnictwa, w trybach nadzwyczajnych (np. procedury wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji);
6. będzie wzywany na czynności sprawdzające do urzędu w celu przedłożenia dokumentów potwierdzających np. prawo do zwrotu VAT czy prawo do ulgi;
7. będzie mógł zastąpić podatnika w procedurze wydawania zaświadczeń;
8. wystąpi o interpretację indywidualną dla podatnika (jak również będzie mu doręczana zmiana interpretacji indywidualnej itp.);
9. będzie zastępował dany podmiot, gdy ten wystąpi w charakterze płatnika, spadkobiercy czy też osoba ta miałaby ponosić odpowiedzialność za zobowiązania jako osoba trzecia.

Pełnomocnik ogólny będzie mógł działać przed różnymi organami podatkowymi (w tym organami kontroli skarbowej) i w zakresie różnych podatków. Pełnomocnik ogólny może być ustanowiony w dowolnym momencie,  zarówno gdy nie toczy się żadna procedura podatkowa,jak i w toku tej procedury.
Do podpisywania deklaracji podatkowych potrzebne będzie jednak osobne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo to oraz zawiadomienie o jego odwołaniu składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Pełnomocnikiem ogólnym może zostać doradca podatkowy, radca prawny czy adwokat.
Pełnomocnictwo zostanie wpisane do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych („Centralny Rejestr”). Nie jest więc istotne, kiedy (przed zgłoszeniem do Rejestru) mocodawca faktycznie udzielił pełnomocnictwa ogólnego. Liczy się data wpływu od właściwego organu.
Strona może posiadać kilku pełnomocników.

Powyższe rozwiązania mogą okazać się bardzo użyteczne w praktyce. Warto jednak pamiętac o tym, aby w razie zmiany danych dokonać aktualizacji. Należy pamiętać także o zgłoszeniu wypowiedzenia pełnomocnictwa, jeśli nie chcemy korzystać z pełnomocnika.

Małgorzata Karolczyk Pundyk

www.kancelaria-porada.pl
tel.781 729 460
biuro@kancelaria-porada.pl
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31