Strona główna /
Inne / Najważniejsze zagadnienia o księgach wieczystych
25.05.2016

Najważniejsze zagadnienia o księgach wieczystych

Dla każdej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta. Księga ta zawiera informację dotyczące właścicieli nieruchomości, obciążeń nieruchomości oraz jej danych, takich jak położenie, powierzchnia itp.

Księga powinna być aktualna, dlatego właściciel w razie zmiany jakichkolwiek danych powinien złożyć w księdze odpowiednie wnioski aktualizujące.

Więcej o działalności kancelarii Małgorzaty Karolczyk Pundyk dowiesz się TUTAJ!

W mojej praktyce często spotykam się z nieaktualnymi danym w księdze, np. gdy figurują w niej panieńskie nazwiska, albo ujawnione są osoby, które już nie żyją.

Dlatego bardzo ważne jest, aby po śmierci właścicieli nieruchomości przeprowadzić sprawę spadkową lub dokonać poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem po to, aby nanieść w księdze odpowiednie korekty.

Zdarzały mi się takie sprawy, w których księgi nie były aktualizowane od dziesięcioleci. W konsekwencji okazywało się, że udziały zostały na skutek spadkobrania podzielone na wiele małych części i nie dało się odnaleźć aktualnych spadkobierców. Zadanie odnalezienia właścicieli jest bardzo trudne, szczególnie, że rodziny przeważnie nie mają ze sobą kontaktu, na przykład wnuki babci z wnukami jej siostry czy jej pięciogra rodzeństwa.

Kolejną kwestią, na którą w księgach należy zwrócić szczególną uwagę, jest dział dotyczący obciążeń, w którym wpisywane są ograniczone prawa rzeczowe, np. służebności lub hipoteka.

W tym dziale znajdziemy informację o tym, jakie zadłużenia zostały wpisane w hipotekę oraz czy np. nieruchomość nie jest obciążona służebnością gruntową lub osobistą.

Czasem zdarza się, że księga zawiera niezgodności w zakresie np. powierzchni nieruchomości, numeru działki, numeru kondygnacji. W takich przypadkach można sprostować treść księgi poprzez złożenie odpowiedniego powództwa.

Sama analiza treści księgi obecnie jest dość trudna, ponieważ księgi urządzone są w formie tabelki, kilkustronnego formularza. Dane w nich zawarte są w rubrykach, które moim zdaniem są nieczytelne. Nigdy nie można bagatelizować pism z sądu wieczystoksięgowego, zawierających informację o księgach wieczystych. Zaskarżanie postanowień tego sądu możliwe jest w bardzo krótkich terminach. Dlatego, jeśli otrzymają Państwo korespondencję sądową, która będzie niezrozumiała, należy niezwłocznie skonsultować się z prawnikiem.

Treści ksiąg wieczystych dostępne są nieodpłatnie w państwowym portalu internetowym. Przeglądanie księgi nie wymaga ani rejestracji użytkownika ani wnoszenia opłat. Opłatę uiszcza się jedynie za pobranie elektronicznego wyciągu księgi – w internecie koszt wynosi 20 zł, w sądzie 30 zł.

Małgorzata Karolczyk Pundyk

www.kancelaria-porada.pl
tel.781 729 460
biuro@kancelaria-porada.pl
Gliwice, ul. Chodkiewicza 31