Czwartkowe posiedzenie radnych - jest światełko w tunelu!

11 grudnia 2019

Drukuj artykuł
Kategoria:
Wydarzenia

W najbliższy czwartek odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta w Mysłowicach, zwołana na wniosek Prezydenta Miasta Dariusza Wójtowicza. Głównym punktem będzie zmiana harmonogramu spłat poręczeń obligacji wyemitowanych na kwotę 44  milionów zł dla MPWiK Sp. z o.o., które w całości poręczone są przez miejski budżet.

Od chwili zmiany Prezydenta Mysłowic, MPWiK przestał generować wielomilionowe straty, wypowiedziano niekorzystne umowy, pozbyto się zewnętrznych podmiotów, zwolniono n\']=ieodpowiedzialnych ludzi powiązanych z politycznymi elitami miasta. Obecny prezydent zabronił przyjmowania do pracy „zauszników” bez kompetencji, wiedzy i chęci pracy. Dzięki temu otworzyła się szansa, że Spółka sama rozpocznie spłatę ogromnych zobowiązań, już bez pomocy miasta.

Trzeba jednak zaznaczyć, że to dopiero początek długiej drogi...

Foto: arch.

Przypomnijmy genezę obecnego stanu rzeczy. 

W 2012 roku wyemitowano obligacje dla MPWiK na kwotę 44 milionów złotych, poręczone przez gminę z terminem wykupu przypadających na lata 2019-2023, gdzie kulminacja spłat w wysokości 30,8 mln zł przypadał na lata 2022 oraz 2023!


Chyba nikt z ówcześnie rządzących nie zastanawiał się co będzie za 7 lat, gdy nastąpi czas ich wykupu. Już wtedy można było przewidzieć, że Spółka posiadająca z góry określone - niewystarczające przychody - nie będzie w stanie samodzielnie spłacić zobowiązań. Do tego dochodziło do niegospodarności, braku należytego nadzoru nad majątkiem i prywaty - niszczących latami firmę.

Oczywistym było również to, że gmina Mysłowice będzie musiała przełknąć tę gorzką pigułkę, a głównym beneficjentem staną się sami Mysłowiczanie, obciążani dodatkowymi kosztami w opłatach za wodę i ścieki.

Brak perspektywicznego myślenia spowodował, że doszło do sytuacji, w której pierwsza rata wykupu obligacji przypada na dzień 20 grudzień 2019 roku, w kwocie 5,6 milionów złotych. Nie jest tajemnicą, że latami niszczona Spółka, nie posiada wystarczających wolnych środków pieniężnych na ich wykup. Wiedzą o tym radni, którzy jeszcze rok temu byli u steru władzy, a dziś robią wszystko, aby "utopić" Prezydenta. 

Spółka i nowy włodarz miasta od wielu miesięcy prowadzą rozmowy z kilkoma bankami, aby rozwiązać patową sytuację, której niekorzystny finał grozi zawaleniem się zarówno finansów MPWiK jak i miasta. To zaś może spowodować, że zaplanowane inwestycje, dofinansowane ze środków zewnętrznych, nie będą zrealizowane.

W ostatnich dniach zespół negocjacyjny doszedł do porozumienia z jednym z polskich banków. Należy nadmienić, że jakiekolwiek porozumienie z bankiem było możliwe m.in. dzięki trwającej od początku roku restrukturyzacji Spółki i jej wymiernych pozytywnych efektów oraz ogromnego kapitałowego zaangażowania gminy.

Dziś MPWiK Sp. z o.o. stoi przed długą, ale realną drogą na wyprostowanie swojej dramatycznej sytuacji finansowej oraz ograniczenia do minimum ryzyka spoczywającego na budżecie miasta w formie poręczeń blokujących rozwój Mysłowic. Prezydent Dariusz Wójtowicz zapewnił radnych, że będą mieli dostęp do dokumentów finansowych, skrzętnie skrywanych w latach ubiegłych. To pozwoli na monitorowanie i pełną kontrolę wydatków Spółki.

Decyzja o tym czy MPWiK będzie mógł samodzielnie spłacać zadłużenie znajduje się teraz w rękach radnych miejskich. Mają szansę przyjąć zaproponowany nowy harmonogram spłaty i naprawić kardynalne błędy poprzedników.

Wynegocjowany nowy harmonogram spłat dostosowany jest do obecnych możliwości finansowych Spółki i w żaden sposób nie uszczupli budżetu gminy. Z kolei rozłożenie w czasie spłaty, pozwoli miastu na uwolnienie w najbliższych latach ogromnych kwot (dzisiaj zablokowanych pod ewentualną spłatę długów MPWiK), które zostaną przeznaczone na kolejne gminne inwestycje takie jak: przebudowa torowisk od ulicy Bytomskiej do Promenady, remont Parku Zamkowego, termomodernizacja szkół i przedszkoli czy budowa dróg rowerowych Bike&Ride.


Należy jednak zaznaczyć, że bez pozytywnej decyzji radnych  możemy zapomnieć o dalszym rozwoju Mysłowic, realizacji zaplanowanych miejskich inwestycji oraz modernizacji dziurawej jak sito sieci wodno - kanalizacyjnej.

Można powiedzieć, że będzie to najważniejsza w tym roku sesja Rady Miasta. Decyzja samorządowców może sprawić, że Spółka rozpocznie samodzielną spłatę długów, a miasto przestanie balansować nad krawędzią finansowej katastrofy. 

O Autorze

Redakcja

Inne posty tego autora

gazeta_myslowicka logo-tvmyslowice