Strona główna /
Miasto na Luzie / Wycinka drzew w okolicznych lasach – garść informacji!
26.02.2021

Wycinka drzew w okolicznych lasach – garść informacji!

Wycinka drzew często wzbudza negatywne emocje, szczególnie jeśli odbywa się w bliskości osiedli mieszkalnych. W wielu lasach jest jednak ona koniecznością - zarówno ze względów gospodarczych, jak i przyrodniczych. Często wpływają do nas informacje jakoby grunt po wycince przeznaczony był pod budowę osiedli bądź kolejnego marketu.

Informujemy, że tereny leśne znajdujące w Mysłowicach są w posiadaniu Nadleśnictwa Katowice i  nie są gruntami przeznaczonymi pod inwestycje.Można mieć zatem pewność, że las pozostanie w tym miejscu na kolejne dziesięciolecia znakomicie się rozrastając i ciesząc oko nas wszystkich!

Lasy państwowe mają obowiązek prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną, mającą na celu zachowanie trwałości lasu i właściwej struktury wiekowej i gatunkowej. Wszystkie zabiegi wykonywane na terenach leśnych objęte są planem urządzenia lasu, który sporządza się na 10 lat i zatwierdzany jest przez ministra właściwego ds. środowiska. Przestrzeganie realizacji planu jest obligatoryjne. W lasach stosuje się różne rodzaje cięć, w większość ma charakter pielęgnacyjny, obszary z których pozyskuje się drewno są odnawiane tj. wprowadzane jest następne pokolenie drzew.

Wprowadzenie kolejnego pokolenia drzew może następować poprzez odnowienie naturalne – gdy drzewa naturalnie wyrastają z opadłych nasion lub sztucznie z wprowadzonych sadzonek dopasowanych gatunkowo do siedliska.

Zgodnie z informacjami od Nadleśnictwa Katowice, w bieżącym roku planowane są wycinki drzew na terenie Mysłowic w rejonach ulic:

  • Stadionowej – Obrzeżnej Zachodniej,
  • Obrzeżnej Zachodniej – Huty Rozalii (w pobliżu Ogródków Działkowych),
  • Obrzeżnej Zachodniej – Mikołowskiej (w kierunku Katowic),
  • Mikołowskiej (w kierunku Katowic),
  • Białobrzeskiej – Dzióbka (wzdłuż torów kolejowych),
  • Długiej (w pobliżu przejazdu kolejowego),
  • Gagarina (wzdłuż drogi S1),
  • Piastów Śląskich – Plebiscytowej (w pobliżu Ciepłowni wydz. IX „Wesoła Mysłowice”).

Szczegółowe informacje o planowanych wycinkach oraz ich lokalizacjach Nadleśnictwo Katowice udziela pod nr tel. 32/ 25-25-141 lub za pośrednictwem adresu mailowego: katowice@katowice.lasy.gov.pl

Przebudowa drzewostanów ma ogromne znaczenie dla bieżącego stanu sanitarnego lasu jak i jego stanu w przyszłości, dlatego też przebudowa i wymiana drzewostanów jest niezbędnie konieczna właśnie po to, by „zielone płuca Śląska” funkcjonowały coraz lepiej.

Źródło: Zielone Mysłowice