Strona główna /
Miasto na Luzie / „Wśród swoich – senior dla seniora”
27.04.2021

„Wśród swoich – senior dla seniora”

Rozpoczyna się akcja „WŚRÓD SWOICH– SENIOR DLA SENIORA”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach we współpracy z Urzędem Miasta Mysłowice oraz Mysłowicką Radą Seniorów.

Program „Wśród swoich – Senior dla Seniora” skierowany jest do osób powyżej 60 rż., które z uwagi na swoją aktualną sytuację życiową potrzebują rozmowy i kontaktu z drugim człowiekiem.

W ramach Akcji osoby po 60 roku życia będą mogły uzyskać wsparcie, ale celem akcji jest także aktywizacja i wzmacnianie roli społecznej osób w wieku senioralnym, poprzez zaangażowanie ich jako wolontariuszy w udzielanie wsparcia osobom starszym, pozostającym w izolacji podczas pandemii.

W pierwszym etapie seniorzy – wolontariusze zostaną przeszkoleni przez psychologów MOPS Mysłowice. Szkolenia obejmować będą m.in. zagadnienia dot. technik komunikacji z osobą starszą, ewentualnych przeszkód w komunikacji, reagowania na „trudne” informacje ze strony osób starszych, funkcjonowania osób starszych i ich potrzeb.

Przeszkoleni wolontariusze – seniorzy w drugim etapie akcji będą dyżurować pod wyznaczonymi numerami telefonów i w razie potrzeby oferować swoje wsparcie.

Po bliższe informacje o możliwości uzyskania lub świadczenia wsparcia zapraszamy pod numerem telefonu: 512 373 498.

Info: UM Mysłowice.