Strona główna /
Miasto na Luzie / „Woda naszym największym skarbem”
19.02.2021

„Woda naszym największym skarbem”

W związku z zbliżającym się 22 marca Światowym Dniem Wody MPWiK sp. z o. o. w Mysłowicach serdecznie zaprasza przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pn. „Woda naszym największym skarbem”

Woda to bez wątpienia skarb, z którego wartości nie zdają sobie często sprawy nawet dorośli. Niech piękne prace powstające przy okazji konkursu staną się inspiracją do rozmów na temat oszczędzania wody i jej ochrony przed zanieczyszczeniami.

Cele Konkursu

 • Promocja wody jako nieodłącznego składnika życia ludzkiego.
 • Uświadomienie, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
 • Racjonalne jej wykorzystanie.

Uczestnicy Konkursu

 1. Konkurs jest adresowany do dzieci oraz młodzieży z terenu miasta Mysłowice
 2. Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
  – Kategoria I- dzieci w wieku przedszkolnym*
  – Kategoria II- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  – Kategoria III- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  – Kategoria IV- uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej

*W Konkursie mogą brać również udział dzieci nieuczęszczające do żadnej placówki.

Uczestnikiem Konkursu może być dziecko w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które prześle pracę odpowiadającą wymogom Regulaminu, oraz którego rodzic (opiekun prawny) złożył oświadczenie dotyczące uczestnictwa w Konkursie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Brak zgody podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) jest równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w Konkursie.

Czas trwania Konkursu i miejsce nadsyłania prac

 • Konkurs przebiegać będzie w okresie od 22 lutego do 15 marca 2021 roku.
 • Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach ul. Fabryczna 10 Mysłowice 41-404 z dopiskiem: Konkurs plastyczny.
 • Ostateczny termin składania prac upływa w 15.03.2021 r.
  W Konkursie będą brały udział prace, które zostaną fizycznie dostarczone w tym terminie do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Mysłowicach przy ul. Fabrycznej 10

Źródło: MPWiK