Strona główna /
Miasto na Luzie / II Mysłowicki Dogtrekking!
07.09.2021

II Mysłowicki Dogtrekking!

W sobotę 18 września rusza II Mysłowicki Dogtrekking. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Silesia Cannis, impreza odbędzie się na Wesołej - Las Murckowski od strony Mysłowic. Po opłaceniu kosztów organizacji wydarzenia uzbierane środki zostaną przeznaczone na leczenie podopiecznych Fundacji oraz sterylizację i kastrację kotów wolnożyjących!

– Pandemia pokrzyżowała nam plany w zeszłym roku, ale w tym roku już nie odpuścimy. Wstępnie mamy zaplanowane trzy trasy: Mini -6 km Medium -10 km i Hard 25 km – mówi Anna Kozłowska, Prezes Fundacji.

Opłaty Startowe:

Dystans 25 km –sport – 40zł osoba

Dystans 10 km – mid – 30zł osoba

Dystans 6 km –rodzinna – 25 zł dorosły, dziecko powyżej 7 roku życia 10 zł , poniżej 7 roku życia za darmo.

Program :

Termin 18.09.2021

Miejsce: Mysłowice Wesoła-Fala

Program:
Godz 7.30-9.00 Otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń
Godz 8.00-9:45 odprawa weterynaryjna ( dla wszystkich )

Godz 8.45 Powitanie Zawodników przez Prezydenta Miasta Mysłowice
Godz 9.00  start zawodników na dystans 25 km kat. Sport
Godz 9:30  start zawodników na dystans 10 km kat. Mid
Godz. 10.00  start zawodników na dystans 6 km kat. Rodzinna

Program Imprezy po stracie
Godz 10.30 prezentacja psów zaprzęgowych, oraz pokaz psich zaprzęgów, parę słów o psach pierwotnych

Godz 10- 15.00 Porady Behawioralne,- w namiocie Fundacji Silesia Canis
Godz 10-15.00 Bazarek Charytatywny- w namiocie Fundacji Silesia Canis

Godz 11.00-16.00  Stoiska z akcesoriami dla Zwierząt, Stoiska Sponsorów, Dmuchany Zamek dla Dzieci
Godz 11.30 Wystąpienie Pana Prezydenta  Dariusza Wójtowicza oraz Mateusza Targosia
Godz 13.00 Pokaz psów Pracujących

Godz 14.00- 14.30 Pokaz Psów Ratowniczych

Godz.ok. 16.00-16.30 Uroczyste Zakończenie imprezy, z wręczaniem Pucharów i Medali dla wszystkich tras.

Regulamin I Mysłowickiego Dogtrekkingu

I. ORGANIZATOR
Organizatorem biegu jest:
Fundacja Silesia Canis, ul. Kazimierza Wielkiego 28/7, 41-400 Mysłowice NIP: 2220901232,
KRS: 0000638728

II. TERMIN, MIEJSCE, TRASA I POMIAR CZASU
1. Bieg odbędzie się 18 września 2021 roku na terenie Mysłowic – Wesoła-Fala .
2. Biuro zawodów będzie zlokalizowane  przy wejściu do Lasu Murckowskiego
3. Start biegów w zależności od dystansu, godziny: 9.00, 9.30, 10.00

ILOŚĆ OSOB BIORĄCYCH UDZIAŁ W BIEGU OGRANICZONA DO 250 ZAWODNIKÓW.

1. Szczegółowy harmonogram odpraw:
Godz 7.30-9.00 Otwarcie biura zawodów , rejestracja , potwierdzenie zgłoszeń
Godz 8.00-9:45 odprawa weterynaryjna ( dla wszystkich )
Godz 9.00  start zawodników na dystans 25 km kat. Sport
Godz 9:30  start zawodników na dystans 10 km kat. Mid
Godz. 10.00  start zawodników na dystans 6 km kat. Rodzinny

2. Start biegów dla wszystkich kategorii będzie zlokalizowany przy wejściu do Lasu Murckowskiego
3. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Zawodnicy bez zapisanych punktów zostaną zdyskwalifikowani.
4. Organizator zapewnia 1 punkt nawadniania, zlokalizowany na każdej z tras. Jego lokalizacja zostanie umieszczona na mapie.

III. WARUNKI STARTU
1. W trakcie imprezy zabrania się zmuszania psa do marszu/biegu. Niezachowanie się prawidłowo względem zwierzęcia i działanie na jego szkodę będzie skutkowało dyskwalifikacją.
2. Podczas całej imprezy każdy właściciel ma obowiązek sprzątać po swoim psie.
3. W chwili gdy okaże się, że uczestnik ma problem aby kontynuować marsz, ma obowiązek zaprzestać go i poinformować organizatora pod nr tel: 797 907 471, 505 757 057.
4. Dopuszczalny jest start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami.
5. Podczas imprezy obowiązkowe jest trzymanie psów na smyczy.
Zawodnicy proszeni są o zachowanie w biurze zawodów 0,5m odległości od siebie.

IV.  WARUNKI UDZIAŁU
1. Warunkiem udziału w imprezie jest przesłanie zgłoszenia chęci uczestnictwa w zawodach poprzez formularz zgłoszeniowy, umieszczonym na wydarzeniu Facebook-owym.
2. Pełnym potwierdzeniem udziału w biegu jest dokonanie opłaty startowej (do 08.09.2021.).
W zawodach mogą brać udział osoby:

– pełnoletnie (ukończone 18 lat ),
– osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania zgody przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
– młodzież poniżej 16 roku życia może startować tylko pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy również startują w imprezie
3. Każdy uczestnik zawodów odpowiada sam za szkody poczynione przez siebie oraz swojego psa podczas trwania imprezy (odpowiedzialność finansowa po stronie zawodnika).
4. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji
zawodnicy muszą przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. 5. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Ważne: Osoby startujące na dystansie rodzinnym w jednej drużynie, odbierają jeden pakiet startowy.

6. Zawodnicy biorą udział w Biegu z Psem zwanym II Mysłowicki Dogtrekking na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do uczestnictwa w Biegu wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach. Odpowiedzialność za zawodników niepełnoletnich spoczywa na ich rodzicach bądź prawnych opiekunach.
7. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego Regulaminu i tym samym pełną akceptację powyższych regulacji oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym na zamieszczenie ich w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i drukowanych (imię, nazwisko, data urodzenia, klub, wizerunek) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia II Mysłowickiego Dogtrekkingu
9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy zawodników informacji na temat Biegu z Psem zwanym II Mysłowickim Dogtrekkingiem
10. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się w biurze zawodów.
11. W biurze zawodów wydawane będą pakiety startowe osobom, które dokonały zapisów. Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego przez inne osoby niż w zgłoszeniu.
12. Organizator przewiduje pulę zapisów nowych uczestników biegu w dniu zawodów (możliwość płatności kartą)
13. Zabrania się udziału w zawodach rowerów, hulajnogi, rolek, wrotek itp. ze względów bezpieczeństwa.

V. WARUNKI UDZIAŁU PSA
1. Pies nie może mieć więcej niż 10 lat (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza).
2. Pies musi mieć wykonane obowiązkowe szczepienia przeciwko wściekliźnie (do wglądu dokument potwierdzający szczepienie – książeczka zdrowia psa, zaświadczenie).
3. Pies ukończył 1 rok życia. (wyjątkiem jest zgoda pisemna prowadzącego go weterynarza)
4. Suki – zabrania się startu suk w okresie rui, w ciąży, oraz do 6 tyg. po porodzie.
5. Pies prowadzony jest w obroży /szelkach ewentualnie obroży pół zaciskowej. Zabrania się całkowicie używania i prowadzenia psów na kolczatkach, obrożach zaciskowych, łańcuszkach, uzdach oraz smyczy typu flexi.

RZECZY NIEZBĘDNE DO STARTU
1. Pojemnik z wodą (minimum 1 litr wody na jednego psa).
2. Naładowany telefon komórkowy.
3. Mapy oraz karty uczestnika otrzymane od organizatora które zostaną zwrócone na mecie. Konieczne jest posiadanie długopisu.

VII. ZGŁOSZENIA, OPŁATY STARTOWE
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez kompletne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Wysokość opłaty startowej:
Dystans 6 km –kategoria rodzinna: 25 zł dorosły, dziecko od 7 roku życia 10 zł , poniżej
7 roku życia za darmo.
Dystans 10 km –kategoria mid: 30 zł
Dystans 15 km – kategoria sport: 40 zł
3. Opłaty za start powinny być uiszczane na konto organizatora do dnia 08.09.2021 r.,
tj: Fundacja Psi Wybieg, nr konta: 06 1240 4836 1111 0010 7033 3764
Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa nie podlegają zwrotowi.
W tytule opłaty prosimy o podanie nazwisk uczestników wraz z imionami psów.

W dniu zawodów nie będzie możliwości opłacenia biegu oraz zapisania się na bieg.
4. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje:
a) numer startowy, agrafki (kategoria rodzinna, otrzymuje jeden numer startowy),numerek startowy koniecznie ma zostać przymocowany do zawodnika.
b) zwrotny chip do pomiaru czasu (kategoria rodzinna, otrzymuje jeden chip do pomiaru czasu), chip koniecznie musi zostać zamocowany na bucie zawodnika
c) napój na trasie
d) pakiet próbek.
e) posiłek regeneracyjny.
f) Dla wszystkich 3 kategorii – miejsca 1-3 będą nagradzane pucharem
g) Dla uczestników, którzy nie zajmą miejsca na podium mamy MEDAL

VIII.KLASYFIKACJA I NAGRODY
1. Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od chwili strzału startera).
2. Pomiar czasu zostanie przeprowadzony przez firmę Timing4U na podstawie zwrotnych chipów.
3. Wyniki biegu będą dostępne na stronie www.timing4u.pl.
4. Podczas Biegu będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Generalna na dystansie 6 km : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
Generalna na dystansie 10 km : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
Generalna na dystansie 25 km : Miejsce I, Miejsce II, Miejsce III
5. Zawodnicy otrzymują nagrody które zostały zafundowane przez sponsorów.
Chip startowy koniecznie ma zostać przymocowany do sznurowadła na bucie.
6. Nieprawidłowe zamocowanie chipa, jego utrata lub zniszczenie może skutkować dyskwalifikacją zawodnika i nie stanowi podstawy do złożenia protestu.

IX. KARY ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU
1. Sędzia oraz organizator mają prawo nałożenia kary na uczestnika, pod postacią:
– upomnienia
– upomnienia wraz z karą czasową (1 min – max 30 min)
– dyskwalifikacji
2. Podczas całych zawodów jest całkowity zakaz spożywania alkohol oraz środków odurzających. Nieprzestrzeganie tego punktu będzie skutkowało natychmiastową dyskwalifikacją, bez możliwości odwołania.
3. Protest – protest może zostać wniesiony przez uczestnika do sędziego lub organizatora tylko w trakcie trwania imprezy. Decyzja ostateczna należy do sędziego.

X. OSTATNIE POSTANOWIENIE REGULAMINU
1. Żaden z organizatorów nie ponosi odpowiedzialności materialnej ani cywilnej za rzeczy pozostawione w trakcie trwania imprezy oraz zaginione.
2. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
4. Uczestnik Dogtrekkingu wypełniając Formularz Zgłoszeniowy akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.
5. Organizator z sędzią zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Zapraszamy do udziału !

ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW DO KOŃCA DNIA 16 WRZEŚNIA DO 23:59

Cennik
2021.08.13 – 2021.09.16
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 35.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 60.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 45.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 70.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 55.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny 80.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + dziecko/ dzieci do lat 7  25.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7  50.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – inne składy osobowe prosimy o kontakt tel 533 367 636 0.00 PLN
Dystans Mid 10 km 30.00 PLN
Dystans Sport 25 km 40.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe 50.00 PLN
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła 25.00 PLN

Opłata w miejscu wydarzenia.
2021.09.18 – 2021.09.18
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny –
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + dziecko/ dzieci do lat 7  –
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7  –
Dystans Rodzinny 6 km – inne składy osobowe prosimy o kontakt tel 533 367 636 –
Dystans Mid 10 km –
Dystans Sport 25 km –
Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe –
Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła –

23/250 Zapisani zawodnicy

Liczba zawodników jest ograniczona do 250 opłaconych.
1 Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 1 dziecko (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 2 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + 3 dzieci (7-15 lat) / dzieci do lat 7 start bezpłatny
0 Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła + dziecko/ dzieci do lat 7
2 Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe + dziecko/ dzieci do lat 7
0 Dystans Rodzinny 6 km – inne składy osobowe prosimy o kontakt tel 533 367 636
18 Dystans Mid 10 km
1 Dystans Sport 25 km
0 Dystans Rodzinny 6 km – 2 osoby dorosłe
1 Dystans Rodzinny 6 km – 1 osoba dorosła