Strona główna /
Miasto na Luzie / Gazetka więzienna „Replay”.
29.01.2021

Gazetka więzienna „Replay”.

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szpalty za kratą” organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Złożone w tym roku prace zostały poddane ocenie Jury składającego się z reprezentantów Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Zakładu Penitencjarystyki WSE UAM w Poznaniu, Forum Służby Więziennej, jak również przedstawicieli lokalnych mediów takich jak Radio Elka, Starostwo Powiatu Rawickiego oraz Panorama Leszczyńska.

W tutejszej jednostce penitencjarnej w prace redakcyjne nad gazetką więzienną „Replay” jest aktualnie zaangażowanych 4 osadzonych.

Jak wskazuje ppor. Marcin Włodarczyk – koordynujący prace osadzonych redagujących więzienną gazetkę „Replay”, cieszy się ona bardzo dużą popularnością wśród osób pozbawionych wolności.

Wychowawca podkreśla również korzystne funkcje czasopisma, a mianowicie: informacyjną, rozrywkową i edukacyjną (poszerzanie wiedzy m.in. z zakresu możliwości odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego i mediacji w sprawach karnych). Możliwe jest także podnoszenie poziomu aspiracji czytelników, popularyzowanie wartościowych inicjatyw, a w szczególności wskazywanie i promowanie społecznie pożądanych postaw. Każdy numer gazety posiada dodatek specjalny, jak np. okolicznościowa widokówka.

To istotne dla społeczności tutejszego aresztu przedsięwzięcie sprzyja m.in. realizacji ustawowych celów wykonywania kary pozbawienia wolności, jak również kształtowaniu właściwej atmosfery wśród osadzonych.

Była to już VI edycja ogólnopolskiego konkursu „Szpalty za kratą”. W zeszłorocznym konkursie „Replay” zajął czwarte miejsce.

tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Fuchs