Strona główna /
Kultura i Edukacja / MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY!
18.10.2021

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY!

Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach zaprasza na IX MIĘDZYSZKOLNY KONKURS EKOLOGICZNY Z ELEMENTAMI MATEMATYKI

„PRZYCZYNY I SKUTKI ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA”

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas szóstych i siódmych szkoły podstawowej.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 9 w Mysłowicach i  Młodzieżowy Dom Kultury w Mysłowicach.
3. Zasady konkursu:
Należy wykonać MAPĘ MENTALNĄ/MAPĘ MYŚLI zatytułowaną „Przyczyny i skutki zanieczyszczenia środowiska”.
Każda mapa myśli powinna zawierać diagram słupkowy ilustrujący zasoby wodne województwa śląskiego.
Przydatne linki:
https://www.youtube.com/watch?v=8BgkWIEeX-M
https://witalni.pl/baza_wiedzy/mapy-mysli/

4. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
5. Format kartki: A2 lub A3.
6. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 18.10.2021r.  do 04..01.2022r.
7.  Prace należy przynosić do siedziby MDK-u w Mysłowicach, ul Mikołowska 3.
8. Cele konkursu:
• Rozwijanie ekologicznych i matematycznych zainteresowań uczniów.
• Rozwijanie świadomości wśród dzieci na temat ochrony środowiska.
• Promowanie dobrych nawyków w postaci dbania o środowisko.
• Pobudzenie do twórczego myślenia oraz rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
9. Komisja konkursu i zespół nadzorujący.
• W skład komisji konkursu wchodzą nauczyciele – organizatorzy konkursu.
• Zadaniem komisji konkursu jest przygotowanie regulaminu, ocena prac oraz wyłonienie laureatów konkursu.
• W skład zespołu nadzorującego wchodzą pracownicy MDK w Mysłowicach.
• Zadaniem zespołu nadzorującego jest nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
10. Prace powinny być opisane wg wzoru: imię i nazwisko autora, klasa, nr szkoły, nauczyciel –opiekun (opiekunem nie musi być nauczyciel).
11. Do pracy powinna być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – wzór do pobrania w załączeniu.
12. Dodatkowe informacje można otrzymać od organizatorów konkursu:  Urszula Janusz-501 840 338,
Aleksandra Sarna-698 824 276.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!