Strona główna /
Kultura i Edukacja / Kolejna Zielona Pracownia
04.03.2024

Kolejna Zielona Pracownia

Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w dzielnicy Morgi otrzymała dofinansowanie w wysokości 12 tys. zł w I etapie konkursu Zielona Pracownia'2024 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Grono pedagogiczne napracowało się podczas przygotowywań wniosku oraz wzorowo współpracuje z WFOŚ. W dziesiątej edycji konkursu „Zielona Pracownia_Projekt” skierowanego do szkół podstawowych (klasy 4-8) i średnich z województwa śląskiego z 220 zgłoszeń, które w tym roku nadesłano, Jury wyłoniło 40 najbardziej ciekawych i wartościowych projektów zielonych pracowni. Na ich realizację szkoły otrzymają łącznie prawie 480 tys. zł.
Konkurs „Zielona Pracownia_Projekt’2024” skierowany był do szkół podstawowych i średnich z terenu województwa śląskiego, z zastrzeżeniem, że o dofinansowanie mogą ubiegać się placówki, które nie otrzymały dofinansowania w poprzednich edycjach konkursu. Przedmiotem konkursu było utworzenie projektu szkolnej pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.