Strona główna /
Komunikaty / Znamy już nowy skład PRDPP w Mysłowicach!
27.12.2022

Znamy już nowy skład PRDPP w Mysłowicach!

Znamy już nowy skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach III kadencji 2023 – 2026. 16 organizacji pozarządowych działających na terenie naszego Miasta w dniu 19 grudnia br. oddało swoje głosy na kandydatów do Rady, a po podliczeniu kart komisja skrutacyjna wskazała 15 osób z największą liczbą głosów.
Pierwsze posiedzenie Rady odbędzie się 16 stycznia 2023 roku.
Członkami nowo powołanej Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Mysłowicach III kadencji zostali:
1. Marzena Pawłowska Drobiec – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska, Hufiec Mysłowice,
2. Gazda Sebastian – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Mysłowicka Grupa Motocyklowa,
3. Hajduk Irena – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”,
4. Kochel Anna – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie „MOST”,
5. Kozłowska Anna – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie „Łączą
nas Mysłowice”,
6. Kuźma Sylwia – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Mysłowickie Towarzystwo Historyczne im. Jacoba Lustiga,
7. Lizoń Mariusz – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe, Oddział Mysłowice,
8. Olszowski Piotr – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Nasze Mysłowice”,
9. Penkal Tomasz – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice,
10. Polok – Marcol Katarzyna – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Fundacja BAJTEL – Mysłowice Pomagają,
11. Rutkowski Jerzy – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Mysłowickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „OGNIWO”,
12. Rymut Zofia – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”,
13. Sorek Jerzy – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Fundacja „Sport i Edukacja”,
14. Sorek Szymon – przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Rugby Klub Hegemon Mysłowice,
15. Zubel Teresa– przedstawiciel organizacji pozarządowych, Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”.
Ponadto, w skład Rady weszło trzech przedstawicieli Rady Miasta oraz trzech przedstawicieli Prezydenta Miasta:
1. Bula Artur – przedstawiciel Rady Miasta,
2. Krutysza Maria – przedstawiciel Rady Miasta,
3. Styczeń Piotr – przedstawiciel Rady Miasta,
4. Kamińska Aleksandra – przedstawiciel Prezydenta Miasta, Kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta,
5. Lubowiecka Aleksandra – przedstawiciel Prezydenta Miasta, Zastępca Naczelnika w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
6. Tobor Marta – przedstawiciel Prezydenta Miasta, Główny Specjalista w Kancelarii Prezydenta Miasta.