Strona główna /
Komunikaty / Zmiany w organizacji ruchu
25.04.2023

Zmiany w organizacji ruchu

Nastąpią zmiany w organizacji ruchu w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej w rejonie autostradowego Węzła Mysłowice w km 346+860 autostrady A4 Katowice – Kraków.
W godzinach nocnych z 26 na 27 kwietnia 2023r. planowane jest:
– Otwarcie prawej i zamknięcie lewej części północnego wlotu do ronda w ciągu ul. Obrzeżnej Zachodniej w relacji Mysłowice Centrum – Mysłowice Morgi,
– Otwarcie prawej i zamknięcie lewej części ul. Obrzeżnej Zachodniej od ronda na długości występowania dwóch pasów ruchu w relacji Mysłowice Centrum – Mysłowice Morgi.
Nadal pozostaje zamknięta łącznica relacji Mysłowice – Kraków, prawa część jezdni zbierająco-rozprowadzającej, zamknięty wyjazd z jezdni zbierająco-rozprowadzającej na prawą jezdnię (kier. Kraków) autostrady A4 Katowice-Kraków, a objazd do Krakowa utrzymany przez Węzeł Murckowska.
Szczegółowe informacje na temat terminów i lokalizacji zmian w organizacji ruchu są każdorazowo publikowane na stronie internetowej: www.ia4.pl, na twitter.com/A4KatKra oraz w Punktach Informacji Drogowej.